Motyl

Powiat Łomżyński

VIII EDYCJA KONKURSU „POLSKA WIEŚ - DZIEDZICTWO I PRZYSZŁOŚĆ"

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła VIII EDYCJĘ KONKURSU „POLSKA WIEŚ - DZIEDZICTWO I PRZYSZŁOŚĆ". Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO.
Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.
W RAMACH KONKURSU KAPITUŁA OCENI PRACE W DWÓCH KATEGORIACH:

1. PRACE NAUKOWE (M. IN. PRACE DOKTORSKIE), POPULARNO-NAUKOWE I INNE NIENALEŻĄCE DO TYCH DWÓCH KATEGORII, 
ALE PREZENTUJĄCE SZCZEGÓLNIE INSPIRUJĄCE I INNOWACYJNE SPOJRZENIE NA PROBLEMATYKĘ ROZWOJU WSI; 2. PRACE PREZENTUJĄCE DOROBEK KULTUROWY KRAJU I REGIONU, OPISUJĄCE INICJATYWY LOKALNE, DZIEDZICTWO HISTORYCZNE WSI
(MONOGRAFIE WSI, ARCHIWALNE ZBIORY ZDJĘĆ STANOWIĄCE ELEMENT DOKUMENTACJI, PAMIĘTNIKI)ORAZ PRACE ILUSTRUJĄCE
PRZYKŁAD SUKCESU W ROZWOJU POLSKIEJ WSI.
W konkursie preferowane są prace nowatorskie, interdyscyplinarne, wykazujące oryginalność w zakresie podjętej
problematyki lub metodologii badań, napisane w sposób atrakcyjny dla potencjalnych czytelników. Spośród zgłoszonych prac Kapituła Konkursowa wybierze dwa wyróżniające się opracowania. Zwycięzca w każdej z kategorii
otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 TYSIĘCY ZŁOTYCH. Nagrodzone prace będą mogły być wydane w postaci książkowej w Wydawnictwie Naukowym Scholar. TERMIN NADSYŁANIA PRAC MIJA 29 LIPCA 2016 R. Regulamin i wymagane dokumenty dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej organizatora oraz
są dostępne w formie wydruku w siedzibie Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa,
ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa.

Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela: Sylwia Konopacka-Bąk, e-mail: s.konopacka-bak@fdpa.org.pl tel. 533 979 211; 22 864 03 90; fax 22 864 03 61.
Informacje na temat poprzednich edycji konkursu, Kapituły Konkursowej i laureatówmożna znaleźć na stronie internetowej
www.fdpa.org.pl oraz na www.facebook.com/Fundacja.FDPA

 

Załączniki

  1. OGŁOSZENIE O KONKURSIE
  2. REGULAMIN KONKURSU
  3. KARTA ZGŁOSZENIOWA
2016-02-19 09:33 Opublikował: Wydział PRiK

Starostwo Powiatowe Łomża

Starostwo Powiatowe w Łomży
ul. Szosa Zambrowska 1/27
tel. (086) 215 69 00
fax. (086) 215 69 04 E-mail:starosta.blm@powiatypolskie.pl

Newsletter


Wykonanie strony: speed s.c.