Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Powiatu Łomżyńskiego
Pogoda dziś:
17°C
Slajd

Dolina Narwi

Czysta natura
Slajd

Serce Lutosławskich

Dolny Dwór w Drozdowie, Muzeum Przyrody, jednostka kultury Powiatu Łomżyńskiego
Slajd

Fortyfikacje

Forty w Piątnicy
Slajd

Tradycje Kurpiowskie

ROK, Gmina Zbójna, Gmina Nowogród
Slajd

Zachować pamieć

Polskie Termopile - Wizna 39

Pobyt oficjalnej delegacji Powiatu Łomżyńskiego na terenie Bawarii w dniach 4-9 października 2004 r.

DATA PUBLIKACJI: 2004-10-13 11:08 | OPUBLIKOWAŁ: Beata Korwek
W ramach trwającej już od 5 lat współpracy polsko-niemieckiej w dniach 4-9 października 2004 roku na terenie Powiatu Dingolfing-Landau (Bawaria) przebywała 25 osobowa, oficjalna delegacja Powiatu Łomżyńskiego. W skład delegacji weszli: władze powiatu i radni Rady Powiatu, przedstawiciele Gminy Śniadowo oraz łomżyńscy przedsiębiorcy.

44
Tegoroczne spotkanie było kontynuacją, rozpoczętych sierpniową wizytą niemieckich gości, obchodów 5-lecia współpracy obu powiatów. Owo podsumowanie było nie tylko przypomnieniem tego, co udało się już osiągnąć, ale i ustaleniem nowych priorytetów, nowych zadań. Temu zagadnieniu poświęcone było seminarium na temat współpracy komunalnej. Gospodarze podczas prezentacji multimedialnych zaprezentowali zasady, na jakich w Niemczech opiera się gospodarka komunalna i jakie wzorce można z tego ewentualnie czerpać.

Na uwagę zasługuje wydarzenie, w którym, w dniu 8 października 2004 roku dzięki staraniom Starosty Niemieckiego Heinricha Trappa, mieli okazję uczestniczyć Starosta Łomżyński Wojciech Kubrak i Wicestarosta Łomżyński Zbigniew Sokołowski. Starostowie uczestniczyli w debacie p.t. „Ludzie w Europie”, zorganizowanej przez Centrum Medialne w Passau. W spotkaniu udział wzięli Prezydent Niemiec Horst Kőhler, Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski oraz Premier Rządu Bawarii Edmund Stoiber. Wśród zaproszonych gości znaleźli się także przedstawiciele niemieckiego biznesu, w tym przedstawiciele największych koncernów niemieckich oraz dyplomaci.

Debata dotyczyła przyszłości Europy, pierwszych doświadczeń po przystąpieniu do Unii Europejskiej nowych 10 krajów członkowskich oraz miejscu i roli Polski w zjednoczonej Europie.

Podczas tygodniowego pobytu delegacja polska miała okazję zapoznać się z zasadami funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Dingolfing. W szczególności zaś ze sposobem i trybem pracy Wydziału Komunikacji, który ze względu na ostatnio wprowadzane w Polsce zmiany sposobu rejestracji pojazdów był tematem niezwykle interesującym i cennym źródłem informacji. Zapoznano się z informacjami na temat finansów powiatu, sposobów dzielenia środków finansowych na poszczególne zadania i inwestycje. Budżet powiatu to ponad 90 mln euro, z czego do dyspozycji powiatu pozostaje 50 763 262 euro. Tylko 7% budżetu przeznaczonych jest na wszelkiego rodzaju inwestycje, (w tym 26% na modernizację szkół i 31% na inwestycje drogowe). Na szkolnictwo powiat przeznacza 13%, 23% na świadczenia socjalne (ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży), 10% na zdrowie i sport (to głównie deficyty szpitali, które powiat musi wyrównać). Spora część budżetu (34%) trafia do Okręgu Dolnobawarskiego, w którego skład wchodzi 9 powiatów, w tym Powiat Dingolfing-Landau. Posiadane środki finansowe są niewystarczaje do prawidłowego funkcjonowania powiatu. W związku z tym coraz częściej powiat musi posiłkować się zaciąganiem kredytów.

W ramach wizyty delegacja gościła także w Urzędzie Gminy w Marklkofen. Głównym punktem tego spotkania było zwiedzanie renowacji miejskiej i kościelnej w tej gminie. Renowacja zabytków odbywa się w ramach uczestnictwa w rządowych programach odnowy zabytków. Władze gminy Marklkofen dbając dobry wizerunek gminy zgłosiły swój udział w jednym z programów. Dokonano odnowy ulic, zabytkowych budynków, objęto rewitalizacją zdegradowane grunty za łączną sumę ponad 2 mln euro. W ramach renowacji kościelnej odrestaurowano tamtejszy XIII wieczny Kościół. Remont Kościoła trwał nieprzerwanie od 1995 do 2004 roku, koszt wyniósł ponad 3 mln euro. Połowę środków przekazała Diecezja Regensburg, druga połowę Okręg Dolnobawarski oraz Urząd Ochrony Zabytków w Bawarii. Dzięki spotkaniu była okazja do wymiany doświadczeń w tym zakresie i poznania sposobów pozyskiwania środków na prace renowacyjne. Na koniec naocznie można było podziwiać efekty niektórych prac.

Tradycyjnie łomżyńscy przedsiębiorcy podczas pobytu spotykali się z lokalnymi przedsiębiorcami. Pierwszym punktem programu była Fabryka BMW w Dingolfing, gdzie delegacja miała możliwość prześledzenia całego procesu produkcyjnego tych najbardziej pożądanych samochodów na świecie. Zapoznano gości także ze sposobem funkcjonowania firmy, w tym działań marketingowych, szkoleń, systemem socjalnym firmy. Polskiej delegacji przypadło również w udziale zwiedzanie firmy WEKO w Pfarrkirchen – specjalizującej się w produkcji i sprzedaży mebli na całym świecie. Duże wrażenie na gościach wywarła Firma EINHELL w Landau – której przedmiotem działania jest produkcja maszyn, narzędzi, elementów wyposażenia ogrodu i domu. Dobra organizacja pracy, duża wiedza, znajomość polskiego rynku i polskich realiów pozytywnie zaskoczyła polską delegację. Firma ta ma swoją filię w Polsce, wkrótce również powstanie we Wrocławiu nowoczesne centrum handlowe.

Interesującym elementem tegorocznej wizyty było zwiedzanie Instytutu dla Głuchych w Straubingu, Szkoły Specjalnej w Dingolfing oraz Szpitala Powiatowego w Landau.
Spotkanie w Instytucie dla Głuchych było okazją do podpatrzenia sposobów diagnostyki i metodyki pracy z dziećmi.Szkoła w Dingolfing to nowoczesna, ekologiczna placówka przystosowana do pracy z tą szczególną młodzieżą. Przestrzenne, dobrze wyposażone i przyjazne uczniom sale lekcyjne zapewniały o prawdziwej trosce dorosłych o potrzeby młodzieży. Dzięki tym spotkaniom była okazja do rozważań na temat systemu funkcjonowania i finansowania oświaty w Niemczech i w Polsce.
W Szpitalu Powiatowym delegacja polska zapoznała się z funkcjonowaniem powiatowego szpitala. Miała także okazję zwiedzić Oddział Ginekologiczno – Położniczy, w tym sale porodowe i salę noworodków oraz obejrzeć najnowszy sprzęt diagnostyczny (tomograf komputerowy).

Na koniec oficjalnego programu wizyty delegacja została zaproszona do zwiedzania Gospodarstwa Agroturystycznego w Elsberg. Delegacja zapoznała się z zasadami funkcjonowania i finansowania turystyki oraz sposobami promocji turystyki w tym regionie.

Podczas mniej oficjalnej części wizyty delegacja miała okazję podziwiać najpiękniejsze, alpejskie widoki dzięki wycieczce zorganizowanej przez gospodarzy. Tam też grupa pływała statkiem po Jeziorze Królewskim, z krótkim przystankiem na małej wysepce. Delegacja polska poznała także historię podziemnych czeluści kopalni soli w Berchtesgarden.

Wizyta stała się także okazją do rozmów na temat przyszłości współpracy Powiatu Łomżyńskiego z Powiatem Dingolfing-Landau. Ustalono już, iż w przyszłym roku przewidywany jest przyjazd grupy turystycznej do Polski z kilkudniowym pobytem na terenie Powiatu Łomżyńskiego. Wyjazd organizowany przez Stowarzyszenie Katolickie z Niemiec ma na celu poznanie i zwiedzanie miejsc, które podczas swoich pielgrzymek do Polski odwiedził Ojciec Święty Jan Paweł II. Wraz z grupą turystyczną przyjadą przedstawiciele samorządu powiatowego z Dingolfing-Landau ze Starostą na czele. Uzgodniono także szczegóły przyszłorocznej wizyty łomżyńskiej delegacji podczas obchodów 530 rocznicy zaślubin Króla Dolnobawarskiego Jerzego Bogatego z Jadwigą, córką polskiego Króla Kazimierza Jagiellończyka. Przewidywany jest udział Zespołu Pieśni i Tańca Łomża z Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży, który poprzez specjalnie przygotowany program artystyczny nawiąże historycznie do tego wydarzenia.

W tym roku młodzież z Zespołu Szkół w Marianowie po raz pierwszy wyjechała na praktyki zawodowe, na teren Powiatu Dingolfing-Landau. Władze obu powiatów zadeklarowały kontynuację praktyk w kolejnych latach i rozszerzenie ich o młodzież z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Jedwabnem.

Podczas pobytu w Bawarii oddzielnych ustaleń dotyczących wymiany sportowej oraz komunalnej dokonały władze Gminy Śniadowo i Gminy Marklkofen.