Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Powiatu Łomżyńskiego
Natura
Pogoda dziś:
10°C
BIP Kontrast Youtube
Slajd

Dolina Narwi

Czysta natura
Slajd

Serce Lutosławskich

Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie, jednostka kultury Powiatu Łomżyńskiego
Slajd

Fortyfikacje

Forty w Piątnicy
Slajd

Tradycje Kurpiowskie

ROK, Gmina Zbójna, Gmina Nowogród
Slajd

Zachować pamieć

Polskie Termopile - Wizna 39

NABÓR WNIOSKÓW NA MIKRODOTACJE W RAMACH PROJEKTU „PODLASKI POZARZĄDOWY FUNDUSZ MIKRODOTACJI”

DATA PUBLIKACJI: 2015-05-21 11:02 | OPUBLIKOWAŁ: Wydział RSGP
Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych jako Operator FIO - Podlaskie ogłasza nabór do Konkursu 2/2015 na mikrodotacje w ramach projektu „Podlaski Pozarządowy Fundusz Mikrodotacji” dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i samopomocowych z terenu województwa podlaskiego.

1

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Termin naboru od 20.05.2015 r. do 15.06.2015 r.

 I. Rodzaj realizowanych działań

Celem głównym projektu „Podlaski Pozarządowy Fundusz Mikrodotacji” jest wzmocnienie potencjału młodych organizacji/grup nieformalnych/samopomocowych działających w sferze aktywizacji społecznej oraz zwiększenie potencjału obywateli w życiu publicznym.

Przeznaczenie Mikrodotacji musi być zgodne z Priorytetem I oraz sferami pożytku publicznego określonymi w Regulaminie.

 II. Wysokość środków

Kwota wnioskowanej Mikrodotacji nie może być mniejsza niż 1000 zł i nie może przekraczać 2500 zł.

Alokacja środków finansowych w Konkursie 2/2015 na dofinansowanie Mikrodotacji to 209 100,00 zł.

 III. Termin realizacji projektów w ramach Konkursu

  • Okres realizacji projektów wynosi maksymalnie 2 miesiące.
  • Termin rozpoczęcia realizacji projektów w ramach Konkursu 2/2015 to 01.08.2015 r.
  • Termin zakończenia realizacji projektów w ramach Konkursu 2/2015 to 30.09.2015 r.

 IV.  Kto może otrzymać Mikrodotację?

  • Grupa nieformalna - nie mniej niż trzy osoby pełnoletnie, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, nieposiadające osobowości prawnej, zamieszkujące teren woj. podlaskiego, zdolne do składania oświadczeń woli. Grupa nieformalna może składać wniosek samodzielnie lub wraz z Patronem.
  • Grupa samopomocowa - nie mniej niż trzy osoby pełnoletnie, których aktywne działanie skierowane jest na pokonywanie problemów oraz zmianę warunków życia jej członków. Jeżeli grupa samopomocowa nie posiada osobowości prawnej wsparcie przysługuje jej na zasadach przewidzianych dla grup nieformalnych, o ile w jej skład wchodzą przynajmniej trzy osoby,
    a działania mieszczą się w sferze pożytku publicznego. Jeżeli natomiast grupa samopomocowa działa w formie organizacji posiadającej osobowość prawną, to jeżeli spełnia warunki dostępu przewidziane dla młodych organizacji pozarządowych, może uzyskać właściwe dla nich wsparcie.
  • Młoda organizacja pozarządowa - to organizacja w rozumieniu art. 3 ust. 2 i 3 Ustawy
    o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z dnia 24 kwietnia 2003 r.), która została wpisana do KRS nie wcześniej niż 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację. Ponadto roczny budżet (za ostanie 12 miesięcy poprzedzające dzień składania wniosku) takiej organizacji nie może przekraczać 25 tys. zł.

 V. Kryteria wyboru Wniosków

Ocena wniosków odbywać się będzie w trzech etapach określonych Regulaminie:

I etap - Ocena formalna

II etap - Ocena zgodności wniosku z Priorytetem I oraz sferami pożytku publicznego

III etap - Ocena merytoryczna

 

VI.   Termin i warunki składania Wniosków:

Wypełniony formularz Wniosku wraz z załącznikami należy złożyć w terminie od dnia 20.05.2015 r. do dnia 15.06.2015 r.

Wnioski należy składać osobiście w siedzibie Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych, ul. Brukowa 28 lok. 4, Białystok od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-16.00 lub za pośrednictwem poczty/kuriera na adres: Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych, ul. Brukowa 28 lok. 4, 15-889 Białystok.

UWAGA!! W przypadku wniosków składanych za pośrednictwem poczty/kuriera decyduje data wpływu do Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych.

Operator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia ze strony poczty lub innego pośrednika usług pocztowych.

Szczegółowe zasady określa Regulamin Konkursu Mikrodotacji do pobrania na stronie www.fir.org.pl

W trakcie naboru istnieje możliwość konsultacji w Biurze projektu oraz z Animatorami.

Kontakt:

Biuro projektu: tel. 85 675 00 17; email: fio@fir.org.pl

Animatorzy:

Subregion białostocki – Magdalena Komor, tel. 509-198-202

Subregion łomżyński – Małgorzata Jórzak, tel. 721-313-226

Subregion hajnowski – Paweł Wołkowycki, tel. 512-279-516

Subregion suwalski – Renata Giczewska-Węcek, tel. 504-049-490

 

Zapraszamy nowe młode organizacje i nowe grupy nieformalne/samopomocowe

do udziału w konkursie!!!

 

Załączniki do pobrania:

190916031417.jpg

KOMUNIKAT w sprawie podjętych działań odnośnie koronawirusa

mar 19, 2020
Czytaj więcej

KOMUNIKAT Starosty Łomżyńskiego z dnia 12 marca 2020 r.

mar 13, 2020
Czytaj więcej

„O produktach na poważnie” – spotkanie w Starostwie Powiatowym w Łomży

lut 12, 2020
Czytaj więcej

Biuro Senatora Marka Komorowskiego otwarte!

lut 14, 2020
Czytaj więcej