Motyl

Powiat Łomżyński

Spotkanie Zespołu ds. opracowania "Programu Rozwoju Powiatu Łomżyńskiego do 2020 roku"

W dniu 20.03. br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży odbyło się I spotkanie Zespołu ds. opracowania „Programu Rozwoju Powiatu Łomżyńskiego do 2020 roku”. W spotkaniu uczestniczyli radni powiatu łomżyńskiego, kierownicy jednostek organizacyjnych oraz służb i inspekcji działających na terenie powiatu łomżyńskiego.

Powyższy dokument pozwoli określić aktualny stan społeczno-gospodarczy powiatu łomżyńskiego, wskaże kierunki jego dalszego rozwoju a także będzie odpowiadać na potrzeby społeczności lokalnej oraz utrwalać elementy tożsamości lokalnej. Zapewni także możliwości pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

Program spotkania obejmował następującą tematykę:

- przypomnienie ustaleń Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Łomżyńskiego do 2015 – dyskusja;

- czy Strategia „obroniła się” po upływie kilkunastu lat?;

- wizja i misja powiatu do 2020 roku;

- problemy rozwoju Powiatu;

- diagnoza stanu powiatu;

- cele powiatu.

 

Kolejne spotkanie odbędzie się w kwietniu.

 

 

2015-03-23 10:03 Opublikował: Wydział PRiK

Starostwo Powiatowe Łomża

Starostwo Powiatowe w Łomży
ul. Szosa Zambrowska 1/27
tel. (086) 215 69 00
fax. (086) 215 69 04 E-mail:starosta.blm@powiatypolskie.pl

Newsletter


Wykonanie strony: speed s.c.