BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Przetarg publiczny pisemny na sprzedaż zbędnych i nieprzydatnych składników majątku ruchomego zakładu

2019-11-08 11:53 - Dodanie nowej wiadomości: Przetarg publiczny pismeny na sprzedaż zbędnych i nieprzydatnych składników majątku ruchomego zakładu

Przejdź do wiadomości