BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr 31/135/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 6 listopada 2019 roku

2019-11-08 16:00 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr 31/135/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 6 listopada 2019 roku w sprawie: przyjęcia porozumienia z Gminą Łomża w zakresie udzielenia pomocy finansowej na zadanie pn: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1937B Stara Łomża Nad Rzeką – Siemień – Rybno – Pniewo – Etap I - odcinek długości 2245,70m”

Przejdź do wiadomości