BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr 31/133/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 6 listopada 2019 roku

2019-11-08 15:57 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr 31/133/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 6 listopada 2019 roku w sprawie: przyjęcia porozumienia z Gminą Jedwabne w zakresie udzielenia pomocy finansowej na zadanie pn.: ,, Przebudowa i rozbudowa dojazdów stanowiących drogę powiatową nr 1914B na odc. Dobrzyjałowo – Pieńki Borowe w km 1+000,00 do km 2+395,36 gm. Piątnica”

Przejdź do wiadomości