BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr 30/129/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 października 2019 roku

2019-11-08 15:45 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr 30/129/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 października 2019 roku w sprawie: uchylenia uchwały w sprawie upoważnienia Starosty Łomżyńskiego do składania oświadczeń woli związanych z bieżącą działalnością jednostki organizacyjnej Powiatu - Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży

Przejdź do wiadomości