BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr X/61/2019 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 października 2019 roku

2019-11-07 12:44 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr X/61/2019 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 października 2019 roku w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2019 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Przejdź do wiadomości