BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr 28/120/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 16 października 2019 roku

2019-10-23 12:19 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr 28/120/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 16 października 2019 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia jednego punktu, w którym będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w Powiecie Łomżyńskim w 2020 roku, jako zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, realizowanego przez powiat .

Przejdź do wiadomości