BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Zarządzenie Nr 28/2019 Starosty Łomżyńskiego z dnia 30 sierpnia 2019 roku

2019-10-08 13:51 - Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 28/2019 Starosty Łomżyńskiego z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie: zmieniające zarządzenie w sprawie zasad postępowania z dokumentacją i wykonywania czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Łomży

Przejdź do wiadomości