BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Zarządzenie Nr 25/2019 Starosty Łomżyńskiego z dnia 30 lipca 2019 roku

2019-10-08 13:28 - Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 25/2019 Starosty Łomżyńskiego z dnia 30 lipca 2019 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do wyłonienia najkorzystniejszej oferty w ramach przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. dla Łomżyńskiej Grupy Zakupowej.

Przejdź do wiadomości