BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr 27/113/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 25 września 2019 roku

2019-10-01 11:03 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr 27/113/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 25 września 2019 roku w sprawie: rozwiązania stosunku pracy z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży bez wypowiedzenia z winy pracownika

Przejdź do wiadomości