BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Ogłoszenie o drugim przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:„Przebudowa drogi powiatowej nr 1953B w miejscowości Tarnowo”.

2018-05-09 10:15 - Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o drugim przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:„Przebudowa drogi powiatowej nr 1953B w miejscowości Tarnowo”.

2019-03-04 14:36 - Edycja wiadomości Ogłoszenie o drugim przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:„Przebudowa drogi powiatowej nr 1953B w miejscowości Tarnowo”.

Przejdź do wiadomości