BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Decyzja z dnia 07 grudna 2011 r. znak: ROŚB.6220.2.2011

2021-01-29 14:46 - Dodanie nowej wiadomości: Pozwolenie zintegrowane dla instalacji do produkcji mleka i wyrobów mleczarskich o zdolności przetwarzania 700 ton mleka na dobę dla Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piątnicy

Przejdź do wiadomości