BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Przetarg nieograniczony - Zorganizowanie i przeprowadzenie indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych dla uczestników projektu "Razem ku samodzielności..."

2014-08-14 13:19 - Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - Zorganizowanie i przeprowadzenie indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych dla uczestników projektu "Razem ku samodzielności..."

Przejdź do wiadomości