BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr XXI/132/2020 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 grudnia 2020 roku

2021-01-04 13:47 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XXI/132/2020 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie: zmieniająca uchwałę w  sprawie  określenia przystanków komunikacyjnych na terenie  powiatu  łomżyńskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Łomżyński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Przejdź do wiadomości