BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Zarządzenie Nr 58/2020 Starosty Łomżyńskiego z dnia 11 grudnia 2020 roku

2021-01-04 11:23 - Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 58/2020 Starosty Łomżyńskiego z dnia 11 grudnia 2020 roku w sprawie: zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do oceny zgłoszeń i przedstawienia rekomendacji wyboru partnera do wspólnej realizacji projektu współfinansowanego z Osi priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego PO WER 2014-2020

Przejdź do wiadomości