BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Zarządzenie Nr 25/2014 Starosty Łomzyńskiego z dnia 8 lipca 2014 roku

2014-08-12 11:12 - Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 25/2014 Starosty Łomzyńskiego z dnia 8 lipca 2014 roku w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej składników majątku Starostwa Powiatowego w Łomży.

Przejdź do wiadomości