BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb

2003-09-22 15:09 - Dodanie nowej wiadomości: Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb

2003-09-22 15:10 - Dodanie nowej wiadomości: Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb

2021-01-22 13:20 - Uaktualnienie w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. z 2019 r. poz. 1716).

Przejdź do wiadomości