BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

piątek, 02 lipca 2021

Wiadomości

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.33.2021

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.33.2021 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.24.2021

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.24.2021 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 05 lipca 2021

Wiadomości

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

Dodanie nowej wiadomości: Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 06 lipca 2021

Wiadomości

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.3.2021.ED

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.3.2021.ED - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.110.2021.MP

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.110.2021.MP - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.113.2021.MP

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.113.2021.MP - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu, inwentaryzacji stanu lasu oraz prognozy oddziaływania na środowisko (jeśli będzie wymagana)

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu, inwentaryzacji stanu lasu oraz prognozy oddziaływania na środowisko (jeśli będzie wymagana) - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 07 lipca 2021

Wiadomości

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.30.2021

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.30.2021 - [Wszystkie zmiany]

Informacja firmy Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. w zakresie aktualizacji danych dla zgłoszonej wcześniej instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne

Dodanie nowej wiadomości: Informacja firmy Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. w zakresie aktualizacji danych dla zgłoszonej wcześniej instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne - [Wszystkie zmiany]

DECYZJA - GIEŁCZYN

Dodanie nowej wiadomości: DECYZJA - GIEŁCZYN - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 08 lipca 2021

Wiadomości

Jak bezpiecznie przetrwać upały?

Dodanie nowej wiadomości: Jak bezpiecznie przetrwać upały? - [Wszystkie zmiany]

Jak bezpiecznie przetrwać upały?

Edycja wiadomości Jak bezpiecznie przetrwać upały? - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.31.2021

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.31.2021 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.32.2021

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.32.2021 - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.34.2021

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.34.2021 - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.35.2021

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.35.2021 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.27.2021

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.27.2021 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 09 lipca 2021

Wiadomości

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.29.2021

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.29.2021 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.28.2021

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.28.2021 - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 12 lipca 2021

Wiadomości

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.36.2021

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.36.2021 - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.37.2021

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.37.2021 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 14 lipca 2021

Wiadomości

INFORMACJA DOTYCZĄCA TERMNU ZGŁOSZENIA ZBYCIA/NABYCIA ORAZ REJESTRACJI POJAZDU OD 01.07.2021 R.

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA DOTYCZĄCA TERMNU ZGŁOSZENIA ZBYCIA/NABYCIA ORAZ REJESTRACJI POJAZDU OD 01.07.2021 R. - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.38.2021

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.38.2021 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

czwartek, 15 lipca 2021

Wiadomości

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wydaniu decyzji nr 3/2021 z dnia 14 lipca 2021 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - ZRID Siwiki, gm. Zbójna.

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wydaniu decyzji nr 3/2021 z dnia 14 lipca 2021 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - ZRID Siwiki, gm. Zbójna. - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Truszki, Jakać Młoda gm. Śniadowo

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Truszki, Jakać Młoda gm. Śniadowo - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 16 lipca 2021

Wiadomości

Ogłoszenie o wyborze drugiej najkorzystniejszej oferty na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu, inwentaryzacji stanu lasu oraz prognozy oddziaływania na środowisko (jeśli będzie wymagana)

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o wyborze drugiej najkorzystniejszej oferty na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu, inwentaryzacji stanu lasu oraz prognozy oddziaływania na środowisko (jeśli będzie wymagana) - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 19 lipca 2021

Wiadomości

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.260.2020.DK

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.260.2020.DK - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.6.2021

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.6.2021 - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.39.2020

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.39.2020 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 21 lipca 2021

Wiadomości

Zawiadomienie o zgromadzeniu materiału dowodowego Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.85.2021.ED

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o zgromadzeniu materiału dowodowego Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.85.2021.ED - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 22 lipca 2021

Wiadomości

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.33.2021

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.33.2021 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 23 lipca 2021

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - ROBOTY BUDOWLANE

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - ROBOTY BUDOWLANE - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.40.2021

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.40.2021 - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROSB.6743.13.41.2021

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROSB.6743.13.41.2021 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 27 lipca 2021

Wiadomości

Posiedzenie Zarządu Powiatu nr 83

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Zarządu Powiatu nr 83 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 28 lipca 2021

Wiadomości

Protokół nr 81/21 z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Łomżyńskiego w dniu 21 czerwca 2021 roku    

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 81/21 z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Łomżyńskiego w dniu 21 czerwca 2021 roku     - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 82/21 z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Łomżyńskiego w dniu 29 czerwca 2021 roku    

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 82/21 z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Łomżyńskiego w dniu 29 czerwca 2021 roku     - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.119.2021.MP

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.119.2021.MP - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.35.2021

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.35.2021 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.34.2021

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.34.2021 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 29 lipca 2021

Wiadomości

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.41.2021

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.41.2021 - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.42.2021

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.42.2021 - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROSB.6743.13.43.2021

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROSB.6743.13.43.2021 - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.44.2021

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.44.2021 - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.45.2021

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.45.2021 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o danych o wykonaniu budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o danych o wykonaniu budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Łomżyńskiego za 2020 rok

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Łomżyńskiego za 2020 rok - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wydaniu decyzji zmieniającej pozwolenie zintegrowane

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wydaniu decyzji zmieniającej pozwolenie zintegrowane - [Wszystkie zmiany]

Decyzja z dnia 20 lipca 2021 r. znak: ROŚB.6222.1.2017

Dodanie nowej wiadomości: Decyzja z dnia 20 lipca 2021 r. znak: ROŚB.6222.1.2017 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 30 lipca 2021

Wiadomości

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.40.2021

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.40.2021 - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.46.2021

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.46.2021 - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.47.2021

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.47.2021 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wydaniu zezwolenia na zbieranie odpadów na działce nr ew. 476/14 w Śniadowie, ul. Leśna 25

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wydaniu zezwolenia na zbieranie odpadów przy w Śniadowie, ul. Leśna 25 - [Wszystkie zmiany]

Informacja firmy P4 Sp. z o.o. dotycząca aktualizacji danych dla zgłoszonej wcześniej instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne

Dodanie nowej wiadomości: Informacja firmy P4 Sp. z o.o. dotycząca aktualizacji danych dla zgłoszonej wcześniej instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian