BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

wtorek, 02 listopada 2021

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Uchwała 90/450/2021 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO z dnia 29 października 2021 r.

Edycja wiadomości Uchwała 90/450/2021 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO z dnia 29 października 2021 r. w sprawie: skierowania do konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok” - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 03 listopada 2021

Wiadomości

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.79.2021

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.79.2021 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.80.2021

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.80.2021 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.64.2021

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.64.2021 - [Wszystkie zmiany]

Imienny wykaz głosowań radnych na XXVI sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Imienny wykaz głosowań radnych na XXVI sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.88.2021

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.88.2021 - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.89.2021

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.89.2021 - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.90.2021

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.90.2021 - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.92.2021

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.91.2021 - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - ROBOTY BUDOWLANE

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - ROBOTY BUDOWLANE - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.253.2021.JR

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.253.2021.JR - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.190.2021.JR

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.190.2021.JR - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.113.2021.MP

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.113.2021.MP - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 04 listopada 2021

Wiadomości

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.91.2021

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.91.2021 - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Igrzyska powiatowe Młodzieży Szkolnej w drużynowym tenisie stołowym

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Igrzyska powiatowe Młodzieży Szkolnej w drużynowym tenisie stołowym - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Igrzyska powiatowe Dzieci w drużynowym tenisie stołowym

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Igrzyska powiatowe Dzieci w drużynowym tenisie stołowym - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 05 listopada 2021

Wiadomości

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości.

Dodanie nowej wiadomości: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości. - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.93.2021

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.93.2021 - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.94.2021

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.94.2021 - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.95.2021

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.95.2021 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 08 listopada 2021

Wiadomości

INFORMACJA o wynikach naboru na stanowisko: specjalisty ds. ewidencji w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA o wynikach naboru na stanowisko: specjalisty ds. ewidencji w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Umowa określająca warunki organizacyjno-finansowe działalności oraz program działania Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie

Dodanie nowej wiadomości: Umowa określająca warunki organizacyjno-finansowe działalności oraz program działania Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.237.2021.DK

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.237.2021.DK - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 09 listopada 2021

Wiadomości

Informacja firmy Orange Polska S.A. dotycząca zmiany danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne

Dodanie nowej wiadomości: Informacja firmy Orange Polska S.A. dotycząca zmiany danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne - [Wszystkie zmiany]

Z A W I A D O M I E N I E

Dodanie nowej wiadomości: Z A W I A D O M I E N I E - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.91.2021

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.91.2021 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 10 listopada 2021

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - ROBOTY BUDOWLANE

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - ROBOTY BUDOWLANE - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - ROBOTY BUDOWLANE

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - ROBOTY BUDOWLANE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 12 listopada 2021

Wiadomości

Wezwanie osób uprawnionych do odbioru depozytu po zmarłym mieszkańcu Domu Pomocy Społecznej

Dodanie nowej wiadomości: Wezwanie osób uprawnionych do odbioru depozytu po zmarłym mieszkańcu DPS - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.96.2021

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.96.2021 - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.97.2021

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.97.2021 - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.98.2021

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.98.2021 - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.99.2021

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.99.2021 - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.100.2021

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.100.2021 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.81.2021

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.81.2021 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 15 listopada 2021

Wiadomości

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - ulica Bociania we wsi Podgórze

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - ulica Bociania we wsi Podgórze - [Wszystkie zmiany]

91. posiedzenie Zarządu Powiatu w dniu 10 listopada 2021 r. (środa)

Dodanie nowej wiadomości: 91. posiedzenie Zarządu Powiatu w dniu 10 listopada 2021 r. (środa) - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 90/21 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 29 października 2021 roku

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 90/21 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 29 października 2021 roku - [Wszystkie zmiany]

92. posiedzenie Zarządu Powiatu w dniu 15 listopada 2021 r. (poniedziałek)

Dodanie nowej wiadomości: 92. posiedzenie Zarządu Powiatu w dniu 15 listopada 2021 r. (poniedziałek) - [Wszystkie zmiany]

Wpisanie do rejestru zabytków nieruchomych kościoła parafialnego p.w. Świętego Krzyża w Przytułach

Dodanie nowej wiadomości: Wpisanie do rejestru zabytków nieruchomych kościoła parafialnego p.w. Świętego Krzyża w Przytułach - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.37.2021

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.37.2021 - [Wszystkie zmiany]

Wyniki Konsultacji Społecznych

Dodanie nowej wiadomości: Wyniki Konsultacji Społecznych - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.101.2021

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.101.2021 - [Wszystkie zmiany]

ZAWIADOMIENIE

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 16 listopada 2021

Wiadomości

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łomży o wystąpieniu ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w sezonie jesiennym 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łomży o wystąpieniu ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w sezonie jesiennym 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zmianie terminu składania ofert w postępowaniu w zakresie utrzymania czystości.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zmianie terminu składania ofert w postępowaniu w zakresie utrzymania czystości. - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wycofaniu zgłoszenia ROŚB.6743.13.86.2021

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wycofaniu zgłoszenia ROŚB.6743.13.86.2021 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.87.2021

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.87.2021 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.85.2021

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.85.2021 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.84.2021

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.84.2021 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.83.2021

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.83.2021 - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.252.2021.JR

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.252.2021.JR - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 17 listopada 2021

Wiadomości

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.82.2021

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.82.2021 - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Igrzyska powiatowe Młodzieży Szkolnej w drużynowym badmintonie

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Igrzyska powiatowe Młodzieży Szkolnej w drużynowym badmintonie - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Igrzyska powiatowe Dzieci w drużynowym badmintonie

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Igrzyska powiatowe Dzieci w drużynowym badmintonie - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - ZRID ul. Łąkowa, m. Jednaczewo

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - ZRID ul. Łąkowa, m. Jednaczewo - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wydaniu decyzji nr 8/2021 z dnia 16.11.2021 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - ZRID Jemielite Wypychy, gm. Śniadowo.

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wydaniu decyzji nr 8/2021 z dnia 16.11.2021 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - ZRID Jemielite Wypychy, gm. Śniadowo. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 18 listopada 2021

Wiadomości

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wydaniu decyzji nr 7/2021 z dnia 16.11.2021r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Kownaty Olszyny, wieś Kałęczyn, gm. Piątnica.

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wydaniu decyzji nr 7/2021 z dnia 16.11.2021r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Kownaty Olszyny, wieś Kałęczyn, gm. Piątnica. - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wynikach kontroli

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach kontroli - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - ROBOTY BUDOWLANE

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - ROBOTY BUDOWLANE - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Igrzyska powiatowe Młodzieży Szkolnej w unihokeju chłopców

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Igrzyska powiatowe Młodzieży Szkolnej w unihokeju chłopców - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Igrzyska powiatowe Młodzieży Szkolnej w unihokeju dziewcząt

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Igrzyska powiatowe Młodzieży Szkolnej w unihokeju dziewcząt - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Igrzyska powiatowe Dzieci w unihokeju chłopców

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Igrzyska powiatowe Dzieci w unihokeju chłopców - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Igrzyska powiatowe Dzieci w unihokeju dziewcząt

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Igrzyska powiatowe Dzieci w unihokeju dziewcząt - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 19 listopada 2021

Wiadomości

Odpowiedzi na pytania dotyczące SWZ.

Dodanie nowej wiadomości: Odpowiedzi na pytania dotyczące SWZ. - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - ROBOTY BUDOWLANE

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - ROBOTY BUDOWLANE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 22 listopada 2021

Wiadomości

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.130.2021.ED

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.130.2021.ED - [Wszystkie zmiany]

Z A W I A D O M I E N I E

Dodanie nowej wiadomości: Z A W I A D O M I E N I E - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe na usuwanie pojazdów oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym zgodnie z art. 130a Ustawy Prawo o ruchu drogowym na lata 2022 -2023.

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe na usuwanie pojazdów oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym zgodnie z art. 130a Ustawy Prawo o ruchu drogowym na lata 2022 -2023. - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe na usuwanie pojazdów oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym zgodnie z art. 130a Ustawy Prawo o ruchu drogowym na lata 2022 -2023.

Edycja wiadomości Zapytanie ofertowe na usuwanie pojazdów oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym zgodnie z art. 130a Ustawy Prawo o ruchu drogowym na lata 2022 -2023. - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe na usuwanie pojazdów oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym zgodnie z art. 130a Ustawy Prawo o ruchu drogowym na lata 2022 -2023.

Edycja wiadomości Zapytanie ofertowe na usuwanie pojazdów oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym zgodnie z art. 130a Ustawy Prawo o ruchu drogowym na lata 2022 -2023. - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe na usuwanie pojazdów oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym zgodnie z art. 130a Ustawy Prawo o ruchu drogowym na lata 2022 -2023.

Edycja wiadomości Zapytanie ofertowe na usuwanie pojazdów oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym zgodnie z art. 130a Ustawy Prawo o ruchu drogowym na lata 2022 -2023. - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.90.2021

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.90.2021 - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.203.2021.DK

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.203.2021.DK - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.259.2021.ED

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.259.2021.ED - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.88.2021

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.88.2021 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.89.2021

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.89.2021 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 23 listopada 2021

Wiadomości

Zawiadomienie o wznowieniu znaków granicznych/wyznaczeniu punktów granicznych

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wznowieniu znaków granicznych/wyznaczeniu punktów granicznych - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - ROBOTY BUDOWLANE

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - ROBOTY BUDOWLANE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 24 listopada 2021

Wiadomości

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.92.2021

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.92.2021 - [Wszystkie zmiany]

Informacja z otwarcia ofert.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert. - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.99.2021

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.99.2021 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.95.2021

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.95.2021 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 25 listopada 2021

Wiadomości

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wydaniu decyzji nr 9/2021 z dnia 23 listopada 2021 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - ZRID ul. Wiejska we wsi Stara Łomża przy Szosie, gm. Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wydaniu decyzji nr 9/2021 z dnia 23 listopada 2021 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - ZRID ul. Wiejska we wsi Stara Łomża przy Szosie, gm. Łomża - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wydaniu decyzji nr 10/2021 z dnia 23 listopada 2021 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - ZRID Nowe Wyrzyki, gm. Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wydaniu decyzji nr 10/2021 z dnia 23 listopada 2021 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - ZRID Nowe Wyrzyki, gm. Łomża - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.102.2021

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.102.2021 - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.103.2021

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.103.2021 - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.104.2021

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.104.2021 - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.102.2021

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.102.2021 - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.103.2021

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.103.2021 - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.104.2021

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.104.2021 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 26 listopada 2021

Wiadomości

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - ROBOTY BUDOWLANE

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - ROBOTY BUDOWLANE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 29 listopada 2021

Wiadomości

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1855B w miejscowości Kobylin, gmina Piątnica, w lokalizacji od km 0+000 do km 0+982

Dodanie nowej wiadomości: Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1855B w miejscowości Kobylin, gmina Piątnica, w lokalizacji od km 0+000 do km 0+982 - [Wszystkie zmiany]

Przebudowa drogi powiatowej nr 1942B na odc. dr. 677 – Koziki na dł. ok 1000 m

Dodanie nowej wiadomości: Przebudowa drogi powiatowej nr 1942B na odc. dr. 677 – Koziki na dł. ok 1000 m - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łomży na 2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łomży na 2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie Starosty Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie Starosty Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łomży na 2022 r.

Edycja wiadomości Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łomży na 2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.93.2021

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.93.2021 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.94.2021

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.94.2021 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 30 listopada 2021

Wiadomości

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.225.2021.KS

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.225.2021.KS - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.93.2021

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.93.2021 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.94.2021

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.94.2021 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.102.2021

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.102.2021 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.98.2021

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.98.2021 - [Wszystkie zmiany]

Wyniki otwartego konkursu ofert

Dodanie nowej wiadomości: Wyniki otwartego konkursu ofert - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.97.2021

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.97.2021 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian