BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

piątek, 01 marca 2019

Wiadomości

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Andrzeja Biedrzyckiego złożone na początek kadencji 2018-2023

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Andrzeja Biedrzyckiego złożone na początek kadencji 2018-2023 - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Sławomira Dębęk złożone na początek kadencji 2018-2023

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Sławomira Dębęk złożone na początek kadencji 2018-2023 - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe radnej powiatu Marii Dziekońskiej złożone na początek kadencji 2018-2023

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe radnej powiatu Marii Dziekońskiej złożone na początek kadencji 2018-2023 - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Tadeusza Góralczyka złożone na początek kadencji 2018-2023

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Tadeusza Góralczyka złożone na początek kadencji 2018-2023 - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Jana Kuczyńskiego złożone na początek kadencji 2018-2023

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Jana Kuczyńskiego złożone na początek kadencji 2018-2023 - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Jarosława Kuleszy złożone na początek kadencji 2018-2023

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Jarosława Kuleszy złożone na początek kadencji 2018-2023 - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Edwarda Łada złożone na początek kadencji 2018-2023

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Edwarda Łada złożone na początek kadencji 2018-2023 - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe radnej powiatu Wiesławy Masłowskiej złożone na początek kadencji 2018-2023

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe radnej powiatu Wiesławy Masłowskiej złożone na początek kadencji 2018-2023 - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe radnej powiatu Alicji Pauliny Nowakowskiej złożone na początek kadencji 2018-2023

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe radnej powiatu Alicji Pauliny Nowakowskiej złożone na początek kadencji 2018-2023 - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Wiesława Olszewskiego złożone na początek kadencji 2018-2023

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Wiesława Olszewskiego złożone na początek kadencji 2018-2023 - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Kazimierza Polkowskiego złożone na początek kadencji 2018-2023

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Kazimierza Polkowskiego złożone na początek kadencji 2018-2023 - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Lecha Marka Szabłowskiego złożone na początek kadencji 2018-2023

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Lecha Marka Szabłowskiego złożone na początek kadencji 2018-2023 - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Mirosława Szymanowskiego złożone na początek kadencji 2018-2023

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Mirosława Szymanowskiego złożone na początek kadencji 2018-2023 - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Adama Zaczek złożone na początek kadencji 2018-2023

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Adama Zaczek złożone na początek kadencji 2018-2023 - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe radnej powiatu Agnieszki Zduńczyk złożone na początek kadencji 2018-2023

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe radnej powiatu Agnieszki Zduńczyk złożone na początek kadencji 2018-2023 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 04 marca 2019

Wiadomości

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku BI.RUZ.421.173.2018.MK

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku BI.RUZ.421.173.2018.MK - [Wszystkie zmiany]

Koordynatorzy pracy w gminach

Edycja wiadomości Koordynatorzy pracy w gminach - [Wszystkie zmiany]

Koordynatorzy pracy w poszczególnych obszarach

Edycja wiadomości Koordynatorzy pracy w poszczególnych obszarach - [Wszystkie zmiany]

ZAKONCZENIE DZIAŁAŃ PILOTAŻOWYCH STOSOWANIA NARZĘDZI DIAGNOSTYCZNYCH TROS-KA ORAZ WDRAŻANIA STANDARDÓW PRACY PORADNI.

Edycja wiadomości ZAKONCZENIE DZIAŁAŃ PILOTAŻOWYCH STOSOWANIA NARZĘDZI DIAGNOSTYCZNYCH TROS-KA ORAZ WDRAŻANIA STANDARDÓW PRACY PORADNI. - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Edycja wiadomości OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Edycja wiadomości Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Edycja wiadomości Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - [Wszystkie zmiany]

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1953B w miejscowości Tarnowo”

Edycja wiadomości Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1953B w miejscowości Tarnowo” - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Edycja wiadomości Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o drugim przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:„Przebudowa drogi powiatowej nr 1953B w miejscowości Tarnowo”.

Edycja wiadomości Ogłoszenie o drugim przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:„Przebudowa drogi powiatowej nr 1953B w miejscowości Tarnowo”. - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Edycja wiadomości OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku BI.RUZ.421.77.2018.KB

Edycja wiadomości Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku BI.RUZ.421.77.2018.KB - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.13.2018

Edycja wiadomości Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.13.2018 - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku BI.RUZ.421.99.2018.KB

Edycja wiadomości Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku BI.RUZ.421.99.2018.KB - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.14.2018

Edycja wiadomości Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.14.2018 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.12.2018

Edycja wiadomości Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.12.2018 - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Bronowo, Niwkowo, gm. Wizna

Edycja wiadomości Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Bronowo, Niwkowo, gm. Wizna - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Obrytki, gm. Przytuły

Edycja wiadomości Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Obrytki, gm. Przytuły - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat .

Edycja wiadomości Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat . - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.13.2018

Edycja wiadomości Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.13.2018 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.14.2018

Edycja wiadomości Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.14.2018 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr XXXIII/176/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 7 marca 2018 roku - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.19.2018

Edycja wiadomości Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.19.2018 - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.18.2018

Edycja wiadomości Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.18.2018 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 06 marca 2019

Wiadomości

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Edycja wiadomości Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 07 marca 2019

Wiadomości

Analiza statystyczna średniej zdawalności osób szkolonych w ośrodkach szkolenia kierowców z terenu powiatu łomżyńskiego - za II półrocze 2018 roku (01.07.2018r. – 31.12.2018r.)

Dodanie nowej wiadomości: Analiza statystyczna średniej zdawalności osób szkolonych w ośrodkach szkolenia kierowców z terenu powiatu łomżyńskiego - za II półrocze 2018 roku (01.07.2018r. – 31.12.2018r.) - [Wszystkie zmiany]

Terminarz Igrzysk Powiatowych Dzieci

Edycja wiadomości Terminarz Igrzysk Powiatowych Dzieci - [Wszystkie zmiany]

Terminarz Powiatowy Igrzysk Młodzieży Szklnej

Edycja wiadomości Terminarz Powiatowy Igrzysk Młodzieży Szklnej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Zarządzenie Nr 1/2019 Starosty Łomżyńskiego z dnia 03 stycznia 2019 roku

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 1/2019 Starosty Łomżyńskiego z dnia 03 stycznia 2019 roku w sprawie: wykonywania zadań obronnych w 2019 roku. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 08 marca 2019

Wiadomości

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn.:„Dostawa materiałów drogowych z podziałem na poszczególne części zamówienia”.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn.:„Dostawa materiałów drogowych z podziałem na poszczególne części zamówienia”. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

niedziela, 10 marca 2019

Wiadomości

Komunikat z Igrzysk Powiatowych Młodzieży Szkolnej w futsalu dziewcząt

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat z Igrzysk Powiatowych Młodzieży Szkolnej w futsalu dziewcząt - [Wszystkie zmiany]

Komunikat z Igrzysk Powiatowych Młodzieży Szkolnej w futsalu chłopców

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat z Igrzysk Powiatowych Młodzieży Szkolnej w futsalu chłopców - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 11 marca 2019

Wiadomości

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 10

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 10 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 12 marca 2019

Wiadomości

Oświadczenie majątkowe Starosty Łomzyńskiego- Lecha Marka Szabłowskiego złożone w zwiazku z wyborem na kadencję 2018-2023

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Starosty Łomzyńskiego- Lecha Marka Szabłowskiego złożone w zwiazku z wyborem na kadencję 2018-2023 - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe Wicestrarosty - Marii Dziekońskiej złożone w zwiazku z powołaniem na stanowisko na kadencję 2018-2023

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Wicestrarosty - Marii Dziekońskiej złożone w zwiazku z powołaniem na stanowisko na kadencję 2018-2023 - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe członka zarządu Tomasza Chojnowskiego złożone na koniec kadencji 2014-2018

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe członka zarządu Tomasza Chojnowskiego złożone na koniec kadencji 2014-2018 - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe członka zarządu Ireny Przybylak złożone na koniec kadencji 2014-2018

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe członka zarządu Ireny Przybylak złożone na koniec kadencji 2014-2018 - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe członka zarządu Antoniego Włodkowskiego złożone na koniec kadencji 2014-2018

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe członka zarządu Antoniego Włodkowskiego złożone na koniec kadencji 2014-2018 - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe Wicestarosty Lecha Marka Szabłowskiego złożone na koniec kadencji 2014-2018

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Wicestarosty Lecha Marka Szabłowskiego złożone na koniec kadencji 2014-2018 - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe członka zarządu -Tadeusza Góralczyka złożone w zwiazku z wyborem na kadencję 2018-2023

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe członka zarządu -Tadeusza Góralczyka złożone w zwiazku z wyborem na kadencję 2018-2023 - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe członka zarządu Kazimierza Polkowskiego złożone w związku na początek kadencji 2018-2023

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe członka zarządu Kazimierza Polkowskiego złożone w związku na początek kadencji 2018-2023 - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe członka zarządu -Agnieszki Zduńczyk złożone w zwiazku z powołaniem na kadencję 2018-2023

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe członka zarządu -Agnieszki Zduńczyk złożone w zwiazku z powołaniem na kadencję 2018-2023 - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe Starosty Elżbiety Parzych złożone na koniec kadencji 2014-2018

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Starosty Elżbiety Parzych złożone na koniec kadencji 2014-2018 - [Wszystkie zmiany]

Komisja Budżetu

Edycja wiadomości Komisja Budżetu - [Wszystkie zmiany]

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Dodanie nowej wiadomości: Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 3

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 3 - [Wszystkie zmiany]

Poisiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 3

Dodanie nowej wiadomości: Poisiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 3 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 13 marca 2019

Wiadomości

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - [Wszystkie zmiany]

Przewodnik informujący o formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej.

Dodanie nowej wiadomości: Przewodnik informujący o formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej. - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na V Sesję Rady Powiatu

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na V Sesję Rady Powiatu - [Wszystkie zmiany]

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn.:„Remont drogi powiatowej 1967B Zanklewo – Sieburczyn w km 3+905 – 4+255”

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn.:„Remont drogi powiatowej 1967B Zanklewo – Sieburczyn w km 3+905 – 4+255” - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.421.29.2019.Ł.B.

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.421.29.2019.Ł.B. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 14 marca 2019

Wiadomości

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - [Wszystkie zmiany]

Przewodnik informujący o lokalnie dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie łomżyńskim

Dodanie nowej wiadomości: Przewodnik informujący o lokalnie dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie łomżyńskim - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 15 marca 2019

Wiadomości

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.3.2019

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.3.2019 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 18 marca 2019

Wiadomości

Komunikat z Igrzysk Powiatowych Młodzieży Szkolnej w drużynowych biegach przełajowych

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat z Igrzysk Powiatowych Młodzieży Szkolnej w drużynowych biegach przełajowych - [Wszystkie zmiany]

Komunikat z Igrzysk Powiatowych Dzieci w drużynowych biegach przełajowych

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat z Igrzysk Powiatowych Dzieci w drużynowych biegach przełajowych - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.421.242.2018.Ł.B.

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.421.242.2018.Ł.B. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 19 marca 2019

Wiadomości

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.5.2019

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.5.2019 - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie prac geodezyjnych o wartości nie przekraczającej 209 000 euro.

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie prac geodezyjnych o wartości nie przekraczającej 209 000 euro. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 9/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 22 lutego 2019 roku

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 9/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 22 lutego 2019 roku - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 11

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 10 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 20 marca 2019

Wiadomości

Transmisja - V sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: V sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Transmisja - V sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego

Edycja wiadomości V sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Wycofanie zgłoszenia budowy ROŚB.6743.13.4.2019

Dodanie nowej wiadomości: Wycofanie zgłoszenia budowy ROŚB.6743.13.4.2019 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 22 marca 2019

Wiadomości

Protokół nr 10/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 12 marca 2019 roku

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 10/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 12 marca 2019 roku - [Wszystkie zmiany]

Imienny wykaz głosowań radnych na V sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Imienny wykaz głosowań radnych na V sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

sobota, 23 marca 2019

Wiadomości

Komunikat z Igrzysk Powiatowych Dzieci w Halowej piłce nożnej dziewcząt

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat z Igrzysk Powiatowych Dzieci w Halowej piłce nożnej dziewcząt - [Wszystkie zmiany]

Komunikat z Igrzysk Powiatowych Dzieci w halowej piłce nożnej chłopców

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat z Igrzysk Powiatowych Dzieci w halowej piłce nożnej chłopców - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 26 marca 2019

Wiadomości

Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku BI.RUZ.421.6.2019.MC.

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku BI.RUZ.421.6.2019.MC. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 27 marca 2019

Wiadomości

Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Zarządu Powiatu nr 12

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Zarządu Powiatu nr 12 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 28 marca 2019

Wiadomości

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W ZARZĄDZIE DRÓG POWIATOWYCH W ŁOMŻY NA 2019 ROK. (aktualizacja 28.03.2019r.)

Dodanie nowej wiadomości: PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W ZARZĄDZIE DRÓG POWIATOWYCH W ŁOMŻY NA 2019 ROK. (aktualizacja 28.03.2019r.) - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie do składania ofert

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do składania ofert - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 29 marca 2019

Wiadomości

Protokół nr 11/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 20 marca 2019 roku

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 11/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 20 marca 2019 roku - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.421.53.2019.Ł.B.

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.421.53.2019.Ł.B. - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.421.28.2019.Ł.B.

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.421.28.2019.Ł.B. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian