BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

wtorek, 09 grudnia 2014

Wiadomości

ZAWIADOMIENIE

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE - [Wszystkie zmiany]

ZAWIADOMIENIE

Edycja wiadomości ZAWIADOMIENIE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 10 grudnia 2014

Wiadomości

Informacja dotycząca sposobu prowadzenia mapy zasadniczej

Dodanie nowej wiadomości: Informacja dotycząca sposobu prowadzenia mapy zasadniczej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 11 grudnia 2014

Wiadomości

Zaproszenie na II Sesję Rady Powiatu Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na II Sesję Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 15 grudnia 2014

Wiadomości

KONFERENCJA DLA NAUCZYCIELI

Dodanie nowej wiadomości: KONFERENCJA DLA NAUCZYCIELI - [Wszystkie zmiany]

Kontrola z PIP

Dodanie nowej wiadomości: Kontrola z PIP - [Wszystkie zmiany]

Kontrola Kuratorium Oświaty

Dodanie nowej wiadomości: Kontrola Kuratorium Oświaty - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 16 grudnia 2014

Wiadomości

Protokół nr 103/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 14 listopada 2014 roku.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 103/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 14 listopada 2014 roku. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 104/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 27 listopada 2014 roku.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 104/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 27 listopada 2014 roku. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 17 grudnia 2014

Wiadomości

Przetarg nieograniczony na zakup paliw: olej napędowy ON, etylina Pb95 z podziałem na poszczególne części

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony na zakup paliw: olej napędowy ON, etylina Pb95 z podziałem na poszczególne części - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr XXXVI/14 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr XXXVI/14 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr XXXVII/14 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr XXXVII/14 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr I/14 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego,

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr I/14 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego, - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr XXXVII/14 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr XXXVII/14 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr I/14 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr I/14 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego, - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Skasowanie wiadomości o tytule: Wydawanie kart parkingowych - [Wszystkie zmiany]

czwartek, 18 grudnia 2014

Wiadomości

Rozeznanie cenowe na opracowanie Programu Rozwoju Powiatu Łomżyńskiego do 2020 roku

Dodanie nowej wiadomości: Rozeznanie cenowe na opracowanie Programu Rozwoju Powiatu Łomżyńskiego do 2020 roku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 19 grudnia 2014

Wiadomości

Turniej Sylwestrowy w tenisie stołowym

Dodanie nowej wiadomości: Turniej Sylwestrowy w tenisie stołowym - [Wszystkie zmiany]

Terminarz Igrzysk Powiatowych

Dodanie nowej wiadomości: Terminarz Igrzysk Powiatowych - [Wszystkie zmiany]

Terminarz Ginmazjad Powiatowych

Dodanie nowej wiadomości: Terminarz Ginmazjad Powiatowych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 22 grudnia 2014

Wiadomości

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 1

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 2 - [Wszystkie zmiany]

Posiedzernie Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 2

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzernie Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 1 - [Wszystkie zmiany]

Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 2

Dodanie nowej wiadomości: Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 2 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 24 grudnia 2014

Wiadomości

Protokółu nr II/14 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Projekt protokołu nr II/14 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 29 grudnia 2014

Wiadomości

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 2

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 2 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 1/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 22 grudnia 2014 roku.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 1/14 posiedzenie Zarządu Powiatu w dniu 22 grudnia 2014 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 30 grudnia 2014

Wiadomości

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 31 grudnia 2014

Wiadomości

Regulamin Pracy

Dodanie nowej wiadomości: Regulamin Pracy - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian