BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

poniedziałek, 03 listopada 2014

Wiadomości

Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 31

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 31 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 10 listopada 2014

Wiadomości

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 103

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 103 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 13 listopada 2014

Wiadomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

niedziela, 16 listopada 2014

Wiadomości

Komunikat organizacyjny ligi szkolnej w tenisie stołowym

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat organizacyjny ligi szkolnej w tenisie stołowym - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 17 listopada 2014

Wiadomości

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej ul. Szosa Zambrowska 1/27 , 18-400 Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Zakład Podstawowej Opieki zdrowotnej ul. Szosa Zambrowska 1/27 , 18-400 Łomża - [Wszystkie zmiany]

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej ul. Szosa Zambrowska 1/27 , 18-400 Łomża

Edycja wiadomości Zakład Podstawowej Opieki zdrowotnej ul. Szosa Zambrowska 1/27 , 18-400 Łomża - [Wszystkie zmiany]

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej ul. Szosa Zambrowska 1/27 , 18-400 Łomża

Edycja wiadomości Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej ul. Szosa Zambrowska 1/27 , 18-400 Łomża - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 19 listopada 2014

Wiadomości

Protokół z wyborów do Rady Powiatu Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Protokół z wyborów do Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 20 listopada 2014

Wiadomości

Wyniki głosowania i podział mandatów do Rady Powiatu Łomżyńskiego 2014 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zestawienia wyników głosowania i podziału mandatów w okręgach wyborczych w powiecie łomżyńskim - [Wszystkie zmiany]

Wyniki głosowania i podział mandatów do Rady Powiatu Łomżyńskiego 2014 r.

Edycja wiadomości Zestawienia wyników głosowania i podziału mandatów w okręgach wyborczych w powiecie łomżyńskim - [Wszystkie zmiany]

Protokół z wyborów do Rady Powiatu Łomżyńskiego

Edycja wiadomości Protokół z wyborów do Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 21 listopada 2014

Wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 24 listopada 2014

Wiadomości

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 104

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 103 - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie - [Wszystkie zmiany]

Wystąpienie pokontrolne w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych

Dodanie nowej wiadomości: Wystąpienie pokontrolne w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - [Wszystkie zmiany]

Szkolenie sędziów zawodów SZS

Dodanie nowej wiadomości: Szkolenie sędziów zawodów SZS - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 25 listopada 2014

Wiadomości

Protokół Nr 31/14 z posiedzenia Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 6 listopada 2014 roku.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół Nr 31/14 z posiedzenia Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 30 października 2014 roku. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy, wykonywania robót nie wymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenie rozbiórki

Edycja wiadomości Przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy oraz wykonywania robót nie wymagających pozwolenia na budowę - [Wszystkie zmiany]

Rozstrzyganie o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości oraz warunków korzystania z tego budynku, lokalu lub nieruchomości

Edycja wiadomości Rozstrzyganie o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości oraz warunków korzystania z tego budynku, lokalu lub nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Przygotowanie decyzji na rozbiórkę obiektu budowlanego

Edycja wiadomości Przygotowanie decyzji na rozbiórkę obiektu budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem bądź odmową zgody na odstępstwa od przepisów techniczno - budowlanych

Edycja wiadomości Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem bądź odmową zgody na odstępstwa od przepisów techniczno - budowlanych - [Wszystkie zmiany]

Przygotowanie decyzji o przenoszeniu pozwoleń na budowę lub zgłoszenia na rzecz innej osoby

Edycja wiadomości Przygotowanie decyzji o przenoszeniu pozwoleń na budowę na rzecz innej osoby - [Wszystkie zmiany]

Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie zmiany pozwolenia na budowę

Edycja wiadomości Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie zmiany pozwolenia na budowę - [Wszystkie zmiany]

środa, 26 listopada 2014

Wiadomości

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego - [Wszystkie zmiany]

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łomży

Edycja wiadomości Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Protokół z wyborów do Sejmiku Województwa Podlaskiego 2014 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół z wyborów do Sejmiku Województwa Podlaskiego 2014 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 27 listopada 2014

Wiadomości

Rada Powiatu 2018-2023 - skład osobowy

Dodanie nowej wiadomości: Rada Powiatu 2014-2018 - skład osobowy - [Wszystkie zmiany]

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej ul. Szosa Zambrowska 1/27 , 18-400 Łomża

Edycja wiadomości Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej ul. Szosa Zambrowska 1/27 , 18-400 Łomża - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Uchwała Nr 103/379/2014 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 14 listopada 2014 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 103/379/2014 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2015 – 2018. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr 103/379/2014 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 14 listopada 2014 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 103/379/2014 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2015 – 2018. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr 103/380/2014 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 14 listopada 2014 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 103/380/2014 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie: projektu budżetu powiatu łomżyńskiego na rok 2015. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr 103/380/2014 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 14 listopada 2014 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 103/380/2014 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie: projektu budżetu powiatu łomżyńskiego na rok 2015. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr 104/387/2014 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 27 listopada 2014 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 104/387/2014 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 27 listopada 2014 roku w sprawie: zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2014 rok - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr 104/386/2014 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 27 listopada 2014 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 104/386/2014 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 27 listopada 2014 roku w sprawie: zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2014 rok . - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr 104/385/2014 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 27 listopada 2014 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 104/385/2014 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 27 listopada 2014 roku w sprawie: wypowiedzenia wysokości opłat za grunt oddany w użytkowanie wieczyste i upoważnienia Starosty i Wicestarosty Łomżyńskiego do dokonania czynności w tym zakresie. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr 104/384/2014 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 27 listopada 2014 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 104/384/2014 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 27 listopada 2014 roku w sprawie: wypowiedzenia wysokości opłat za grunt oddany w użytkowanie wieczyste i upoważnienia Starosty i Wicestarosty Łomżyńskiego do dokonania czynności w tym zakresie. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian