BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenie majątkowe Stanisława Kozikowskiego Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gopodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łomży za 2015 rok

poniedziałek, 6 cze 2016 13:22

Oświadczenie majątkowe Moniki Truszkowskiej Głównego Specjalisty Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łomży za 2015 rok

sobota, 4 cze 2016 12:54

Oświadczenie majątkowe Agnieszki Kuczyńskiej Głównego Specjalisty Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łomży za 2015 rok

sobota, 4 cze 2016 12:54

Oświadczenie majątkowe Ewy Jarzyło Głównego Specjalisty Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łomży za 2015 rok

sobota, 4 cze 2016 12:53

Oświadczenie majątkowe Ewy Żylińskiej Głównego Specjalisty Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łomży za 2015 rok

sobota, 4 cze 2016 12:52

Oświadczenie majątkowe Krystyny Gosiewskiej Zastępcy Naczelnika Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Łomży za 2015 rok

sobota, 4 cze 2016 12:50

Oświadczenie majątkowe Wacława Sierbińskiego Naczelnika Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Łomży za 2015 rok

sobota, 4 cze 2016 12:49

Oświadczenie majątkowe Karoliny Przybyłek Naczelnika Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łomży za 2015 rok

sobota, 4 cze 2016 12:47

Oświadczenie majątkowe Edyty Zawojskiej Naczelnika Wydziału Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Łomży za 2015 rok

sobota, 4 cze 2016 12:46

Oświadczenie majątkowe Grażyny Kołodziejskiej Skarbnika Powiatu za 2015 rok

sobota, 4 cze 2016 12:45

Oświadczenie majatkowe Beaty Korwek Sekretarza Powiatu za 2015 rok

sobota, 4 cze 2016 12:44