Motyl

Powiat Łomżyński

Strona główna książki telefonicznej

Starostwo Powiatowe

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Naczelnik Wydziału - Stanisław Kozikowski

Adres:
18-400 Łomża, ul. Szosa Zambrowska 1/27
numer pokoju: 220
Telefon:
(086) 215-69-25 / wewnętrzny 925
Fax:
(086) 215-69-04
e-mail:
skozikowski@powiatlomzynski.pl

Zastępca Naczelnika Wydziału - Maciej Karwowski

Funkcja:
Zastępca Naczelnika
Adres:
numer pokoju: 113
Telefon:
(086) 215-69-26 / wewnętrzny 926
Fax:
(086) 215-69-04
e-mail:
maciej.karwowski@powiatlomzynski.pl

Kierownik Oddziału -Bożena Kadłubowska

Funkcja:
Kierownik Oddziału Geodezji i Kartografii
Adres:
numer pokoju: 222
Telefon:
(086) 215-69-34 / wewnętrzny 934
Fax:
(086) 215-69-04
e-mail:
bozena.kadlubowska@powiatlomzynski.pl
Zadania:
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Adres:
numer pokoju: 111
Telefon:
(086) 215-69-32
Fax:
(086) 215-69-04
Zadania:
Ewidencja gruntów i budynków

Kinga Kisiel

Funkcja:
Główny Specjalista
Adres:
numer pokoju: 220
Telefon:
(086) 215-69-82
Fax:
(086) 215-69-04
Zadania:
Ochrona Gruntów Rolnych

Monika Domurat

Adres:
numer pokoju: 220
Telefon:
(086) 215-69-27
Fax:
(086) 215-69-04
Zadania:
Gospodarka Nieruchomościami

Funkcja:
Gł. Specjalista
Adres:
numer pokoju: 224
Telefon:
(086) 215-69-35
Fax:
(086) 215-69-04
Zadania:
Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Danuta Wądołowska

Funkcja:
Podinspektor
Adres:
numer pokoju: 111
Telefon:
(086) 215-69-32
Fax:
(086) 215-69-04
Zadania:
Wyrysy z ewidencji gruntów

Wioletta Zalewska

Funkcja:
Główny Specjalista
Adres:
numer pokoju: 112
Telefon:
(086) 215-69-31
Fax:
(086) 215-69-04
Zadania:
Aktualizacja ewidencji gruntów m.Łomża

Barbara Żukowska

Funkcja:
Podinspektor
Adres:
numer pokoju: 112
Telefon:
(086) 215-69-31
Fax:
(086) 215-69-04
Zadania:
Aktualizacja ewidencji gruntów

Monika Karwowska

Funkcja:
Gł. Specjalista
Adres:
numer pokoju: 108
Telefon:
(086) 215-69-28
Fax:
(086) 215-69-04
Zadania:
Aktualizacja ewidencji gruntów

Ewa Bańkowska

Funkcja:
Podinspektor
Adres:
numer pokoju: 109, 110
Telefon:
(086) 215-69-33
Fax:
(086) 215-69-04
Zadania:
Obsługa interesantów, wyrysy i wypisy z ewidencji gruntów

Barbara Kowalewska

Funkcja:
Inspektor
Adres:
numer pokoju: 109, 110
Telefon:
(086) 215-69-33
Fax:
(086) 215-69-04
Zadania:
Obsługa interesantów, wyrysy i wypisy z ewidencji gruntów

Waldemar Mieczkowski

Funkcja:
Gł. Specjalista
Adres:
numer pokoju: 116
Telefon:
(086) 215-69-29
Fax:
(086) 215-69-04
Zadania:
Odbiór robót geodezyjnych

Bogdan Długołęcki

Funkcja:
Gł. Specjalista
Adres:
numer pokoju: 116
Telefon:
(086) 215-69-29
Fax:
(086) 215-69-04
Zadania:
Odbiór robót geodezyjnych

Adres:
numer pokoju: 115
Telefon:
(086) 215-69-30
Fax:
(086) 215-69-04
Zadania:
Obsługa geodetów, firm i osób fizycznych

Maria Piechocińska

Funkcja:
Inspektor
Adres:
numer pokoju: 115
Telefon:
(086) 215-69-30
Fax:
(086) 215-69-04
Zadania:
Obsługa geodetów, firm i osób fizycznych

Starostwo Powiatowe Łomża

Starostwo Powiatowe w Łomży
ul. Szosa Zambrowska 1/27
tel. (086) 215 69 00
fax. (086) 215 69 04 E-mail:starosta.blm@powiatypolskie.pl

Newsletter


Wykonanie strony: speed s.c.