Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Rocznica Powiatu Łomżyńskiego
Natura
Pogoda dziś:
-3°C
Biuletyn Informacji Publicznej BIP Kontrast Youtube
Slajd

Dolina Narwi

Czysta natura
Slajd

Serce Lutosławskich

Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie, jednostka kultury Powiatu Łomżyńskiego
Slajd

Fortyfikacje

Forty w Piątnicy
Slajd

Tradycje Kurpiowskie

ROK, Gmina Zbójna, Gmina Nowogród
Slajd

Zachować pamieć

Polskie Termopile - Wizna 39

„Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Łomżyńskiego do 2015 roku”.

DATA PUBLIKACJI: 2003-12-08 09:40 | OPUBLIKOWAŁ: Beata Korwek

Udział powiatu łomżyńskiego w Programie Rozwoju Instytucjonalnego przyczynił się do opracowania i uchwalenia przez Radę Powiatu „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Łomżyńskiego do 2015 roku”.


Prace nad Strategią rozpoczęły się w kwietniu 2003 roku od powołania Zespołu Opracowującego Strategię, w skład którego weszli:

  • pracownicy starostwa,
  • radni Rady Powiatu,
  • przedstawiciele gmin i jednostek organizacyjnych powiatu,
  • a także reprezentanci szkół wyższych, biznesu, organizacji pozarządowych, społecznych i rolniczych.

 

Wypracowanie Strategii odbyło się dzięki dwóm warsztatom z udziałem Zespołu Opracowującego Strategię i konsultanta z Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej w Krakowie, na których przeprowadzono analizę SWOT, określono misję i wizję powiatu łomżyńskiego oraz nakreślono cele strategiczne i szczegółowe wraz z przykładowymi zadaniami warunkującymi realizację Strategii. Ostateczne prace nad Strategią zakończyły się z chwilą uchwalenia jej przez Radę Powiatu Uchwałą Nr VII/40/03 w dniu 2 września 2003 roku.

Elementem wykonawczym strategii jest Plan Operacyjny uchwalony przez Zarząd Powiatu Łomzyńskiego w dniu 30 grudnia 2003 roku. Plan operacyjny zawiera szczegółowy opis realizacji poszczególnych zadań powiatu określonych w strategii.

Podwyżki abonamentu. UPC ma zrekompensować je klientom

paź 28, 2020
Czytaj więcej

Podwyżki abonamentu. UPC ma zrekompensować je klientom

paź 30, 2020
Czytaj więcej

Kolejne postępowania Prezesa UOKiK w sprawie zatorów płatniczych

lis 12, 2020
Czytaj więcej

Ostrzeżenie GIS: Salmonella w maśle. Zjedzenie grozi poważnymi konsekwencjami dla zdrowia

paź 30, 2020
Czytaj więcej