Motyl

Powiat Łomżyński

ZENON SIUDAKIEWICZ

ZENON SIUDAKIEWICZ
Zenon Siudakiewicz
Zenon Siudakiewicz urodzony 13.08.1928 roku w Piątnicy ukończył naukę rzemiosła i zdobył tytuł czeladnika w rzemiośle murarskim w 1947 roku.
Po odbyciu zasadniczej służby wojskowej w 1952 roku pracę zawodową rozpoczął jako sekretarz Gminy w Piątnicy, gdzie pracował do 1958 roku.

Od 1959 do 1962 roku pracował na stanowisku Prezesa Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Piątnicy.
W roku 1962 rozpoczął własną działalność rzemieślniczą zgodnie z kierunkiem wykształcenia, którą pomimo osiągnięcia wieku emerytalnego prowadzi do dnia dzisiejszego będąc nieprzerwanie członkiem Cechu.

W roku 1964 zdobywa tytuł mistrza zawodu w rzemiośle murarstwo i zaczyna szkolić uczniów zawodu, których w swej długoletniej działalności wyszkolił 28.
W 1968 roku wybrany został na Podstarszego Cechu, a od 1970 roku na Starszego Cechu Rzemiosł Różnych w Łomży.

Od początku działalności w rzemiośle jest inicjatorem wielu działań na rzecz swojego środowiska i środowiska zamieszkania.
Z jego inicjatywy między innymi pobudowany został sposobem gospodarczym i czynowym w 1970 roku budynek Domu Rzemiosła w Łomży i w 1979 budynek Spółdzielni Rzemieślniczej Rzemiosł Różnych w Łomży.
Funkcję Starszego Cechu pełnił nieprzerwanie do 1982 roku i od tego roku Zebranie Delegatów Członków Cechu nadaje mu tytuł „ Honorowego Starszego Cechu”.

Był również długoletnim członkiem samorządu Spółdzielni Rzemieślniczej w Łomży.
W pracy zawodowej wprowadzając nowatorskie rozwiązania w zakresie budownictwa na terenie wiejskim został dwukrotnym laureatem konkursu ogólnopolskiego pod nazwą „Złota Wiecha”
Pracę zawodową łączy z pracą społeczną w różnych organizacjach , przede wszystkim w samorządzie terytorialnym.

Od 1954 roku do 1962 roku pełni funkcję Sekretarza, a od 1968 roku do 1980 roku Z-cy Przewodniczącego Gminnej Rady w Piątnicy.

Począwszy od roku 1981 do 1992 roku jest wybierany i pełni funkcję Przewodniczącego Rady Gminy Piątnicy.

W roku 1986 zostaje wybrany ze środowiska rzemieślniczego na członka Rady Społeczno – Gospodarczej przy Sejmie.

Od 1992 roku do dnia dzisiejszego pracuje w Radzie Banku Spółdzielczego w Łomży pełniąc funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady.

W uznaniu osiągnięć zawodowych, pracy społecznej oraz postawą etyczno – moralną został wyróżniony następującymi odznaczeniami państwowymi i resortowymi:

- Honorowa Odznaka Izby Rzemieślniczej w Białymstoku - 1968r.
- Srebrny Krzyż Zasługi - 1969r.
- Srebrna Odznaka za Szkolenie Uczniów - 1970r.
- Odznaka „Nauczyciel i Wychowawca Młodzieży” - 1972r.
- Odznaka „Zasłużony Białostoczyźnie” - 1973r.
- Honorowa Odznaka Rzemiosła - 1974r.
- Złoty Krzyż Zasługi - 1976r.
- Odznaka „Zasłużony Pracownik Handlu i Usług” - 1978r.
- Odznaka „Zasłużony dla Województwa Łomżyńskiego” - 1979r.
- Złoty Medal im. Jana Kilińskiego Za Zasługi
Dla Rzemiosła Polskiego - 1979r.
- Srebrna Odznaka „Zasłużony dla Budownictwa
i Materiałów Budowlanych - 1982r.
- Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski - 1983r.
- Złota Odznaka za Szkolenie Uczniów - 1985r.
- Odznaka „Zasłużony Działacz Kultury” - 1986r.
- Srebrny Medal za zasługi dla Pożarnictwa - 1986r.
- Honorowa Odznaka NFOZ - 1987r.
- Odznaka „Za Zasługi dla Spółdzielczości Bankowej” - 1996r.
- Medal za Zasługi Ruchu Ludowego
Nadany przez Naczelny Komitet PSL - 1998r.
- Złoty Krzyż za Zasługi w Rozwoju Spółdzielczości Bankowej - 2005r.


Ten wielce zasłużony rzemieślnik dla rzemiosła regionu i rzemiosła polskiego nadal pracuje zawodowo i jest czynnym członkiem Cechu. Posiada najwyższe rzemieślnicze wyróżnienie - Odznakę Honorową pn. „Szabla Kilińskiego”.
2007-10-08 13:27 Opublikował: Beata Korwek

Starostwo Powiatowe Łomża

Starostwo Powiatowe w Łomży
ul. Szosa Zambrowska 1/27
tel. (086) 215 69 00
fax. (086) 215 69 04 E-mail:starosta.blm@powiatypolskie.pl

Newsletter


Wykonanie strony: speed s.c.