Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Powiatu Łomżyńskiego
Natura
Pogoda dziś:
2°C
BIP Kontrast Youtube
Slajd

Dolina Narwi

Czysta natura
Slajd

Serce Lutosławskich

Dolny Dwór w Drozdowie, Muzeum Przyrody, jednostka kultury Powiatu Łomżyńskiego
Slajd

Fortyfikacje

Forty w Piątnicy
Slajd

Tradycje Kurpiowskie

ROK, Gmina Zbójna, Gmina Nowogród
Slajd

Zachować pamieć

Polskie Termopile - Wizna 39

Zawarcie koalicji antynikotynowej

DATA PUBLIKACJI: 2012-04-13 12:28 | OPUBLIKOWAŁ: Beata Korwek
W dniu 12 kwietnia 2012 roku w Starostwie Powiatowym w Łomży odbyło się spotkanie w celu powołania lokalnej koalicji, której celem jest realizacja programu: „Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT", a także Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu.

5

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży zaprosił do współpracy w projekcje Urząd Miasta,  Starostwo Powiatowe w Łomży, Policję, Straż Miejską, Szpital Wojewódzki w Łomży, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Łomży, Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łomży, Przedstawicieli Oświaty oraz lokalne media.

Pomysł projektu powstał w Głównym Inspektoracie Sanitarnym w związku z niepokojącą sytuacją epidemiologiczną dotyczącą palenia tytoniu w Polsce. Program finansowany jest ze środków Światowej Fundacji ds. Walki
z Chorobami Płuc (World Lung Foundation) i Fundacji Bloomberga (Bloomberg  Philanthropies), które od lat wspierają politykę państw w zakresie ograniczania używania tytoniu.

W trakcie pierwszej edycji, która miała miejsce w latach 2009-2011, trzy miasta - Szczecin, Łódź, Rzeszów rozpoczęły tworzenie stref wolnych od dymu tytoniowego realizując założenia projektu „Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT (Tobacco Free Cities)". Strefy bezdymne powstawały w miejscach publicznych m. in. w urzędach, szkołach, zakładach pracy, parkach i na placach zabaw. Partnerzy projektu zawiązali w swoich miastach koalicje lokalne zrzeszające liderów wspierających tworzenie miejsc wolnych od dymu tytoniowego (przedstawicieli Urzędów Wojewódzkich i Urzędów Miast, Policję, Straż Miejską, lokalne media, ekspertów zdrowia publicznego, przedstawicieli Państwowej Inspekcji Sanitarnej). Wspólnie prowadzili kampanię społeczną wspierającą działania związane z tworzeniem przepisów prawnych regulujących używanie tytoniu w miejscach publicznych.

W październiku 2011 r. rozpoczęto realizację drugiej edycji projektu, która ma charakter ogólnokrajowy. Jej głównym zadaniem jest poprawa egzekwowania i wzrost przestrzegania postanowień ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r., Nr 10, poz. 55 z późn zm.). W ramach projektu do 2013 roku zorganizowane zostaną szkolenia dla funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej, odpowiedzialnych za egzekucję zapisów ustawy w zakresie przestrzegania zakazu palenia i oznakowania stref bezdymnych, sprawujących bieżący nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z ww. ustawy. Planuje się również przeprowadzenie kampanii społecznej, której głównym celem będzie rozpowszechnienie informacji o regulacjach prawnych, dotyczących miejsc wolnych od dymu tytoniowego oraz edukacja w zakresie skutków zdrowotnych używania tytoniu, w tym tzw. biernego palenia.

Pomimo, że prowadzona w Polsce polityka zdrowotna doprowadziła do zmniejszenia konsumpcji tytoniu i epidemii chorób związanych z czynnym paleniem, to nadal ogromnym problemem pozostaje bierne palenie.

Jak wynika z raportu z ogólnopolskiego badania GIS na temat postaw wobec palenia tytoniu z 2011r do codziennego palenia przyznaje się co trzeci (31%) Polak w wieku 15 lat i więcej (23% kobiet i 39% mężczyzn). Na bierne palenie Polacy najbardziej narażeni są na przystankach komunikacji miejskiej (średnio 31%). Na kontakt z dymem tytoniowym w domu narażona jest mniej niż co piąta osoba niepaląca (19% mężczyzn i 18% kobiet). 68% palących i 84% niepalących Polaków popiera wprowadzenie zakazu palenia we wszystkich miejscach, w których przebywają niepalący.

Współpraca z koalicjantami pozwoli wprowadzić projekt na możliwie szeroką skalę w środowisku lokalnym powiatu łomżyńskiego. Jednym z pierwszych działań będzie oznakowanie znakami zakazu wiat przystankowych komunikacji miejskiej oraz obchody Światowego Dnia Bez Tytoniu (31 maja).

190916031417.jpg

Łomżyńskie Anioły Biznesu 2019 wręczone!

wrz 25, 2019
Czytaj więcej

Piotr Domalewski reżyser "Cichej nocy" uhonorowany Nagrodą Marszałka Województwa

paź 02, 2019
Czytaj więcej

I Łomżyński Kongres Rolnictwa Ekologicznego

paź 30, 2019
Czytaj więcej

Połamaliśmy się opłatkiem

gru 19, 2019
Czytaj więcej