Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Powiatu Łomżyńskiego
Natura
Pogoda dziś:
13°C
BIP Kontrast Youtube
Slajd

Dolina Narwi

Czysta natura
Slajd

Serce Lutosławskich

Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie, jednostka kultury Powiatu Łomżyńskiego
Slajd

Fortyfikacje

Forty w Piątnicy
Slajd

Tradycje Kurpiowskie

ROK, Gmina Zbójna, Gmina Nowogród
Slajd

Zachować pamieć

Polskie Termopile - Wizna 39

Zawarcie koalicji antynikotynowej

DATA PUBLIKACJI: 2012-04-13 12:28 | OPUBLIKOWAŁ: Beata Korwek
W dniu 12 kwietnia 2012 roku w Starostwie Powiatowym w Łomży odbyło się spotkanie w celu powołania lokalnej koalicji, której celem jest realizacja programu: „Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT", a także Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu.

5

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży zaprosił do współpracy w projekcje Urząd Miasta,  Starostwo Powiatowe w Łomży, Policję, Straż Miejską, Szpital Wojewódzki w Łomży, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Łomży, Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łomży, Przedstawicieli Oświaty oraz lokalne media.

Pomysł projektu powstał w Głównym Inspektoracie Sanitarnym w związku z niepokojącą sytuacją epidemiologiczną dotyczącą palenia tytoniu w Polsce. Program finansowany jest ze środków Światowej Fundacji ds. Walki
z Chorobami Płuc (World Lung Foundation) i Fundacji Bloomberga (Bloomberg  Philanthropies), które od lat wspierają politykę państw w zakresie ograniczania używania tytoniu.

W trakcie pierwszej edycji, która miała miejsce w latach 2009-2011, trzy miasta - Szczecin, Łódź, Rzeszów rozpoczęły tworzenie stref wolnych od dymu tytoniowego realizując założenia projektu „Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT (Tobacco Free Cities)". Strefy bezdymne powstawały w miejscach publicznych m. in. w urzędach, szkołach, zakładach pracy, parkach i na placach zabaw. Partnerzy projektu zawiązali w swoich miastach koalicje lokalne zrzeszające liderów wspierających tworzenie miejsc wolnych od dymu tytoniowego (przedstawicieli Urzędów Wojewódzkich i Urzędów Miast, Policję, Straż Miejską, lokalne media, ekspertów zdrowia publicznego, przedstawicieli Państwowej Inspekcji Sanitarnej). Wspólnie prowadzili kampanię społeczną wspierającą działania związane z tworzeniem przepisów prawnych regulujących używanie tytoniu w miejscach publicznych.

W październiku 2011 r. rozpoczęto realizację drugiej edycji projektu, która ma charakter ogólnokrajowy. Jej głównym zadaniem jest poprawa egzekwowania i wzrost przestrzegania postanowień ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r., Nr 10, poz. 55 z późn zm.). W ramach projektu do 2013 roku zorganizowane zostaną szkolenia dla funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej, odpowiedzialnych za egzekucję zapisów ustawy w zakresie przestrzegania zakazu palenia i oznakowania stref bezdymnych, sprawujących bieżący nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z ww. ustawy. Planuje się również przeprowadzenie kampanii społecznej, której głównym celem będzie rozpowszechnienie informacji o regulacjach prawnych, dotyczących miejsc wolnych od dymu tytoniowego oraz edukacja w zakresie skutków zdrowotnych używania tytoniu, w tym tzw. biernego palenia.

Pomimo, że prowadzona w Polsce polityka zdrowotna doprowadziła do zmniejszenia konsumpcji tytoniu i epidemii chorób związanych z czynnym paleniem, to nadal ogromnym problemem pozostaje bierne palenie.

Jak wynika z raportu z ogólnopolskiego badania GIS na temat postaw wobec palenia tytoniu z 2011r do codziennego palenia przyznaje się co trzeci (31%) Polak w wieku 15 lat i więcej (23% kobiet i 39% mężczyzn). Na bierne palenie Polacy najbardziej narażeni są na przystankach komunikacji miejskiej (średnio 31%). Na kontakt z dymem tytoniowym w domu narażona jest mniej niż co piąta osoba niepaląca (19% mężczyzn i 18% kobiet). 68% palących i 84% niepalących Polaków popiera wprowadzenie zakazu palenia we wszystkich miejscach, w których przebywają niepalący.

Współpraca z koalicjantami pozwoli wprowadzić projekt na możliwie szeroką skalę w środowisku lokalnym powiatu łomżyńskiego. Jednym z pierwszych działań będzie oznakowanie znakami zakazu wiat przystankowych komunikacji miejskiej oraz obchody Światowego Dnia Bez Tytoniu (31 maja).

190916031417.jpg

KOMUNIKAT w sprawie podjętych działań odnośnie koronawirusa

mar 19, 2020
Czytaj więcej

Przywrócenie poradni specjalistycznych coraz bliżej!

kwi 21, 2020
Czytaj więcej

KOMUNIKAT Starosty Łomżyńskiego z dnia 12 marca 2020 r.

mar 13, 2020
Czytaj więcej

KOMUNIKAT dot. aktualnej sytuacji w łomżyńskiej służbie zdrowia

mar 20, 2020
Czytaj więcej