Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Powiatu Łomżyńskiego
Natura
Pogoda dziś:
11°C
BIP Kontrast Youtube
Slajd

Dolina Narwi

Czysta natura
Slajd

Serce Lutosławskich

Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie, jednostka kultury Powiatu Łomżyńskiego
Slajd

Fortyfikacje

Forty w Piątnicy
Slajd

Tradycje Kurpiowskie

ROK, Gmina Zbójna, Gmina Nowogród
Slajd

Zachować pamieć

Polskie Termopile - Wizna 39

Bezrobocie nieznacznie spada

DATA PUBLIKACJI: 2012-04-04 08:31 | OPUBLIKOWAŁ: Beata Korwek
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży w końcu marca 2012 roku wyniosła 6.689 osób, w tym w mieście Łomża 4.138 osób i w Powiecie Łomżyńskim 2.551 osób. W porównaniu do stanu na koniec miesiąca poprzedniego poziom bezrobocia zmniejszył się o 32 osoby tj. o 0,5 %.

1

 

W marcu 2012 r. do PUP w Łomży zgłosiło 551 bezrobotnych, w tym 417 nie posiadało prawa do zasiłku. W okresie sprawozdawczym wyrejestrowano 583 osób bezrobotnych. W omawianym miesiącu do urzędu wpłynęło 121 ofert pracy.

Zanotowany spadek poziomu bezrobocia w marcu 2012 r. związany jest m.in. z podjęciami pracy niesubsydiowanej przez bezrobotnych, kierowaniem osób bezrobotnych na aktywne formy oraz z nie potwierdzeniem gotowości do pracy..

Stopa bezrobocia dla PUP w Łomży na koniec marca 2012 roku wyniosła 15,6 %,
- dla miasta Łomży 17,2 %,
- dla Powiatu Łomżyńskiego 13,6 %.


W końcu marca 2012 roku liczba bezrobotnych mieszkających na wsi wyniosła 2.232 osoby (w tym 1.099 kobiet) i była niższa o 46 osób w stosunku do stanu na koniec poprzedniego miesiąca.


W marcu 2012 r. zmniejszyła się o 74 osób liczba bezrobotnych posiadających prawo do zasiłku i w chwili obecnej wynosi 994 osoby (w tym 449 kobiet). Grupa bezrobotnych z prawem do zasiłku stanowiła w końcu marca 2012 roku 14,7 % ogółu zarejestrowanych bezrobotnych.


W miesiącu marcu 2012 r. pracę podjęło 270 bezrobotnych, tj. o 56 osób więcej niż w ubiegłym miesiącu.

 

W omawianym miesiącu sprawozdawczym:

- do robót publicznych skierowano 15 osób bezrobotnych,

- w ramach prac interwencyjnych zatrudniono 24osoby,

- udzielono 9 dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej,

- zrefundowano dla lokalnych przedsiębiorców utworzenie 15 stanowisk pracy

- skierowano 81 osób na staż zawodowy,

- skierowano 31 osób na szkolenie,

- przyznano 28 bezrobotnym dodatek aktywizacyjny z tytułu podjęcia z własnej inicjatywy zatrudnienia.

190916031417.jpg

KOMUNIKAT w sprawie podjętych działań odnośnie koronawirusa

mar 19, 2020
Czytaj więcej

Przywrócenie poradni specjalistycznych coraz bliżej!

kwi 21, 2020
Czytaj więcej

KOMUNIKAT Starosty Łomżyńskiego z dnia 12 marca 2020 r.

mar 13, 2020
Czytaj więcej

KOMUNIKAT dot. aktualnej sytuacji w łomżyńskiej służbie zdrowia

mar 20, 2020
Czytaj więcej