Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Powiatu Łomżyńskiego
Natura
Pogoda dziś:
2°C
BIP Kontrast Youtube
Slajd

Dolina Narwi

Czysta natura
Slajd

Serce Lutosławskich

Dolny Dwór w Drozdowie, Muzeum Przyrody, jednostka kultury Powiatu Łomżyńskiego
Slajd

Fortyfikacje

Forty w Piątnicy
Slajd

Tradycje Kurpiowskie

ROK, Gmina Zbójna, Gmina Nowogród
Slajd

Zachować pamieć

Polskie Termopile - Wizna 39

Wizyta delegacji powiatu w Daugavpils

DATA PUBLIKACJI: 2006-09-19 13:20 | OPUBLIKOWAŁ: Beata Korwek
W dniach 12-15 września 2006 roku oficjalna delacja Powiatu Łomżyńskiego przebywała na Łotwie na zaproszenie partnerskiego Powiatu Daugavpils. W 18-osobowej delegacji uczestniczyli: władze i radni powiatu, Wójtowie i Burmistrzowie gmin z terenu powiatu, delegacja gminy Miastkowo oraz lokalni przedsiębiorcy.

39

Program tegorocznego pobytu był bardzo atrakcyjny i merytorycznie nawiązywał do zadań realizowanych przez samorządy powiatowe i gminne.
Delegacja przebywała w stolicy Łotwy Rydze, gdzie odbyła szereg spotkań m.in. w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego i Spraw Samorządowych. Podczas spotkania grupa polska zapoznała się z projektowaną reformą samorządową na Łotwie, a także z polityką regionalną w tym wykorzystaniem środków strukturalnych z Unii Europejskiej.

Wizyta w Łotewskim Związku Samorządów pozwoliła na wymianę doświadczeń w zakresie zrzeszania się samorządów, struktury, finansowania oraz funkcjonowania samorządów na Łotwie.

Wiele wrażeń delegacja przeżyła podczas pobytu w Polskiej Szkole Średniej im. Ity Kozakiewicz w Rydze. Warte podkreślenia jest ogromne zaangażowanie osób w utrzymanie pięknego obiektu szkoły, kultywowanie tradycji w krzewieniu kultury i historii polskiej.

Program obejmował bardzo szeroki zakres spraw społecznych realizowany przez samorząd powiatowy. Podczas pobytu w Ośrodku Pomocy Społecznej „Kalupe”, w Dziennym Ośrodku dla Emerytów i Niepełnosprawnych w Wyszkach oraz Domu Dziecka w Naujene zaprezentowane zostały programy, dzięki którym wszystkie placówki otrzymały środki z UE na modernizację i wyposażenie ośrodków.

Uroki ziemi łotewskiej delegacja podziwiała podczas zwiedzania Parku Przyrodniczego „Daugavas Loki”. Nieprzenikniona rzeka Daugava wkomponowana w bogate kompleksy leśne, wieże widokowe, starocerkiewna osada położona w samym centrum parku pozostawiły na delegacji niezapomniane wrażenia.

Wizyta dostarczyła nam ogromu wiedzy i wielu głębokich przeżyć, do których zawsze chętnie będziemy wracać. Delegacja polska mogła bliżej przyjrzeć się pracy łotewskiego rządu i samorządu, zwiedzić stolicę, poznać realizowane ze środków unijnych projekty, aby móc czerpać z nich „dobra praktykę” a także poznać sposób prowadzenia instytucji oświatowych i społecznych przez lokalny samorząd. Wspólne spotkanie podsunęło także wiele pomysłów na dalszą, owocną współpracę naszych samorządów w zakresie kultury i oświaty.

Jeszcze w listopadzie tego roku 30-osobowy chór polski wystąpi podczas uroczystości odzyskania niepodległości.

W przyszłym roku planowane są dwa wspólne przedsięwzięcia: warsztaty taneczne zespołów pieśni i tańca oraz plener malarski młodych artystów.