Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Powiatu Łomżyńskiego
Natura
Pogoda dziś:
3°C
BIP Kontrast Youtube
Slajd

Dolina Narwi

Czysta natura
Slajd

Serce Lutosławskich

Dolny Dwór w Drozdowie, Muzeum Przyrody, jednostka kultury Powiatu Łomżyńskiego
Slajd

Fortyfikacje

Forty w Piątnicy
Slajd

Tradycje Kurpiowskie

ROK, Gmina Zbójna, Gmina Nowogród
Slajd

Zachować pamieć

Polskie Termopile - Wizna 39

Wizyta łotewskich partnerów

DATA PUBLIKACJI: 2006-05-17 08:08 | OPUBLIKOWAŁ: Beata Korwek
W dniach 10-13 maja 2006 r. na terenie powiatu łomżyńskiego przebywała 17-osobowa oficjalna delegacja partnerskiego powiatu Daugavpils z Łotwy. Do Polski przyjechały władze Powiatu: Janina Jalińska – Przewodnicząca Rady Powiatu oraz Vitalij Aizbalts – Dyrektor ds. wykonawczych i Wanda Kezika – Z-ca Dyrektora ds. wykonawczych Rady Powiatu, a także 4-ch wójtów gmin z władzami Gminy Naujene, która współpracuje z Gminą Mistkowo.

38

W delegacji uczestniczyli także naczelnicy wydziałów i jednostek organizacyjnych Powiatu Daugavpils oraz przedstawiciele przedsiębiorstw i organizacji rolniczych.

Program pobytu był bardzo zróżnicowany i zgodny z oczekiwaniami łotewskich samorządowców. Obejmował dziedziny, które są objęte szczególnym zainteresowaniem obu powiatów, a wiec gospodarkę, oświatę, kulturę i pomoc społeczną.

Ze względu na fakt, iż powiat łomżyński posiada dynamicznie rozwijające się rolnictwo nasi łotewscy partnerzy zapoznali się ze strukturą i funkcjonowaniem Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piątnicy oraz poznali gospodarstwo rolne jednego z największych producentów mleka w powiecie – Krzysztofa Banacha z Kalinowa. Goście zapoznali się także z produkcją Wytwórni Wyrobów z Drewna „RYMEROL” w Rybakach gm. Miastkowo.

Aspekt gospodarczy był tematem seminarium nt. współpracy i promocji gospodarczej podmiotów z naszego terenu podczas pobytu w firmie „FARGOTEX” w Łomży. W seminarium uczestniczyły władze Łomżyńskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Łomży z Prezesem Maciejem Zajkowskim. Prezes Izby podkreślił już pierwsze efekty pobytu na Łotwie w listopadzie 2005 r. delegacji powiatu łomżyńskiego, podczas której firma „EDPOL” z Łomży zajmująca się handlem przyprawami spożywczymi nawiązała kontakty, a w chwili obecnej sprzedaje swoje wyroby na Łotwę.

Samorządowcy z Łotwy zapoznali się także z systemem oświaty w Polsce. Poznali szkołę podstawową i gimnazjum w Piątnicy a także Zespół Szkół w Marianowie.

Wielkie nadzieje samorządowcy wiążą ze współpracą w zakresie kultury. Gmina Maistkowo zaprosiła na wakacje do Polski zespół ze Szkoły Muzycznej z Gminy Naujene. Podczas pobytu w Kościele Parafialnym w Drozdowie Ks. Aleksander Suchocki wyraził nadzieję, że obchody Święta Niepodległości uświetni swym występem chór z Powiatu Daugavpils. Goście zwiedzili także Muzeum Przyrody w Drozdowie i obejrzeli prezentację multimedialną dotyczącą modernizacji i rozbudowy Dworku Lutosławskich pod względem historycznym i turystycznym.
Goście z Łotwy zwiedzili także wystawę obrazów twórcy ludowego, malarza Kazimierza Kuskowskiego z Gminy Miastkowo.

Władze Powiatu Daugavpils zaprosiły oficjalną delegację powiatu łomżyńskiego do przyjazdu na Łotwę. Szczegóły dotyczące terminu i zakresu dalszej współpracy będą uzgadniane w kontaktach bieżących.