Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Rocznica Powiatu Łomżyńskiego
Natura
Pogoda dziś:
24°C
Biuletyn Informacji Publicznej BIP Kontrast Youtube
Slajd

Dolina Narwi

Czysta natura
Slajd

Serce Lutosławskich

Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie, jednostka kultury Powiatu Łomżyńskiego
Slajd

Fortyfikacje

Forty w Piątnicy
Slajd

Tradycje Kurpiowskie

ROK, Gmina Zbójna, Gmina Nowogród
Slajd

Zachować pamieć

Polskie Termopile - Wizna 39

Spadek poziomu bezrobocia

DATA PUBLIKACJI: 2013-05-06 10:00 | OPUBLIKOWAŁ: Beata Korwek
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży w końcu kwietnia 2013 roku wyniosła 6.673 osoby, w tym w mieście Łomża 4.045 osób i w Powiecie Łomżyńskim 2.628 osób. W porównaniu do stanu na koniec miesiąca poprzedniego poziom bezrobocia zmniejszył się o 261 osób tj. o 3,8 %.
Zdjęcie

1

W kwietniu 2013 r. do PUP w Łomży zgłosiło 469 bezrobotnych, w tym 348 nie posiadało prawa do zasiłku. W okresie sprawozdawczym wyrejestrowano 730 osób bezrobotnych. W omawianym miesiącu do urzędu wpłynęło 114 ofert  pracy.

Zanotowany spadek poziomu bezrobocia w kwietniu 2013 r. związany jest m.in.z aktywizacją bezrobotnych w ramach aktywnych form.

Stopa bezrobocia dla PUP w Łomży na koniec kwietnia 2013 roku wyniosła 16,0 %,
- dla miasta Łomży 17,5 %,
- dla Powiatu Łomżyńskiego 14,0 %.


Na koniec kwietnia 2013 roku liczba bezrobotnych mieszkających na wsi wyniosła 2.344 osoby (w tym 1.154 kobiety) i była niższa o 108 osób w stosunku do stanu na koniec poprzedniego miesiąca.


W kwietniu 2013 r. zmniejszyła się o 101 osób liczba bezrobotnych posiadających prawo do zasiłku i w chwili obecnej wynosi 962 osoby (w tym 390 kobiet). Grupa bezrobotnych z prawem do zasiłku stanowiła w końcu kwietnia 2013 roku 14,1 % ogółu zarejestrowanych bezrobotnych.


W miesiącu kwietniu 2013 r. pracę podjęło 358 bezrobotnych, tj. o 156 osób mniej niż w ubiegłym miesiącu.

W omawianym miesiącu sprawozdawczym:

- do robót publicznych skierowano 13 osób bezrobotnych,

- w ramach prac interwencyjnych zatrudniono 25 osób,

- udzielono 17 dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej,

- skierowano 109 osób na staż zawodowy,

- skierowano 24 osoby na szkolenie,

- przyznano 30 bezrobotnym dodatek aktywizacyjny z tytułu podjęcia z własnej inicjatywy zatrudnienia.

190916031417.jpg

XXVII FESTIWAL MUZYCZNE DNI DROZDOWO – ŁOMŻA 24 lipca – 2 sierpnia 2020

lip 14, 2020
Czytaj więcej

Rządowe wsparcie dla naszego samorządu!

wrz 03, 2020
Czytaj więcej

Nabór wniosków o Stypendium Starosty Łomżyńskiego na rok szkolny 2020/2021

wrz 03, 2020
Czytaj więcej

100. rocznica urodzin Papieża Jana Pawła II, Świętego Kościoła katolickiego

maj 18, 2020
Czytaj więcej