Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Rocznica Powiatu Łomżyńskiego
Natura
Pogoda dziś:
-9°C
Biuletyn Informacji Publicznej BIP Kontrast Youtube
Slajd

Dolina Narwi

Czysta natura
Slajd

Serce Lutosławskich

Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie, jednostka kultury Powiatu Łomżyńskiego
Slajd

Fortyfikacje

Forty w Piątnicy
Slajd

Tradycje Kurpiowskie

ROK, Gmina Zbójna, Gmina Nowogród
Slajd

Zachować pamieć

Polskie Termopile - Wizna 39

Zakończyliśmy budowę drogi powiatowej do Janczewka i Bronak w gminie Jedwabne!

DATA PUBLIKACJI: 2020-12-19 20:14 | OPUBLIKOWAŁ: Maria Dziekońska
17 grudnia 2020 r. w samo południe oficjalnie odebraliśmy realizację zadania polegającego na przebudowie i rozbudowie niespełna 3 km drogi powiatowej nr 1922B, która przebiega od drogi wojewódzkiej 668 przez Janczewko i Bronaki-Olki.
Zdjęcie

10
Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie

Żeby stanąć w miejscu wznoszącym się nad okolicą, z którego rozciąga się doskonały widok na przeprowadzoną inwestycję, do przecięcia symbolicznej biało-czerwonej wstęgi … musieliśmy się wykazać, jako Powiat Łomżyński, nie lada determinacją.

Droga – ta formalno-prawna – przygotowania inwestycji była bardzo długa. Pierwsze starania, jak przypomniał Starosta Lech Marek Szabłowski – zaczęły się przed laty, gdy Burmistrzem Jedwabnego był Krzysztof Moenke (kadencja 2010-2014) – powstał wtedy pierwszy projekt, który nie doczekał się realizacji z braku środków finansowych.  W 2019 roku, gdy Burmistrzem Jedwabnego był już Adam Mariusz Niebrzydowski przebudowa i remont drogi nr 1922B wróciły na listę zadań Powiatu.

Stało się to możliwe dzięki rządowym funduszom - najpierw utworzonemu na koniec 2018 roku - Funduszowi Dróg Samorządowych oraz kolejnemu - Funduszowi Inwestycji Lokalnych, z których bardzo skutecznie pozyskujemy środki. Zarówno Wojewoda Podlaski, jak i Prezes Rady Ministrów pozytywnie oceniają podejmowane przez Powiat Łomżyński działania w różnych obszarach, czego efeketem jest bardzo korzystny dla naszego samorządu rozdział funduszy. Plasuje to nasz samorząd za każdym razem w czołówce województwa, stwarzając niespotykane dotąd możliwości rozwoju infrastrukturalnego, który przekłada się bezpośrednio na jakość życia mieszkańców naszego Powiatu.

W 2019 roku złożyliśmy wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych na realizację tej 3 km inwestycji. Udało się nam pozyskać najwyższe możliwe - 80% dofinansowanie, przyznane tylko dwóm powiatom w województwie – Powiatowi Łomżyńskiemu i Powiatowi Wysokomazowieckiemu. Całkowity koszt inwestycji Powiat zamknął w kwocie 4.188.512,82 zł, na którą składają się, oprócz robót budowlanych, nakłady finansowe m.in. na wykup gruntów za sumę 120.276,00 zł. Gmina Jedwabne w ramach zawartego porozumienia przekazała na ten cel 412.242,00 zł, wnosząc ok. 10% wkład do realizacji zadania.

Bronaki Pietrasze.jpg

Mieliśmy bardzo mało czasu na przygotowanie kompletnej dokumentacji, na którą oprócz projektu składały się różne decyzje: decyzja środowiskowa, pozwolenie wodno-prawne z Wód Polskich, zgoda na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych Ministra Infrastruktury, zezwolenie realizacji inwestycji drogowej (ZRID). Dzięki temu, że Wojewoda Bohdan Paszkowski wyraził zgodę na dostarczenie dokumentów do końca 2019 roku, a nie w standardowym terminie, umowę podpisaliśmy – dosłownie w ostatniej chwili – 30 grudnia 2019 r.

Stopień skomplikowania tej inwestycji był bardzo wysoki - zarówno na poziomie dokumentacji, jak i w terenie, gdzie trzeba było dokonać podziałów nieruchomości oraz wykupić odpowiedniej szerokość grunt pod pas drogowy. Tak powstała nowa droga, na którą składają się:

  1. jezdnia bitumiczna szer. 5,5m o konstrukcji odpowiedniej dla kategorii ruchu
    KR 2 i łącznej długości 2957,33m (ok. 16 564,34 m2);
  2. pobocza obustronne z kruszywa szerokości 1,0m-1,5m na całej długości odcinka (łącznie ok. 5422,35m2);
  3. przepusty pod koroną drogi – 3 szt.;
  4. przepusty pod zjazdami – 49 szt.;
  5. rowy przydrożne – 3613,27 mb;
  6. zjazdy na przyległe do drogi działki – 92 szt.;
  7. przebudowane skrzyżowania – 3 szt.;
  8. urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego i nowe oznakowanie pionowe na całej długości odcinka.

Dzięki zaangażowaniu wielu osób wykonano bardzo dobrze ładny odcinek drogi, którym dziś cieszą się najbardziej mieszkańcy Janczewka i Bronak, gdyż jak sami powiedzieli, podczas uroczystego otwarcia – spełniły się ich marzenia. Cieszymy się, że starania władz Powiatu Łomżyńskiego przynoszą tak konkretne, wymierne efekty.

Na zaproszenie Starosty Łomżyńskiego w wydarzeniu wzięli udział: Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Marek Olbryś, który wspiera wiele dobrych inicjatyw na naszym terenie, radny Sejmiku Województwa Podlaskiego Piotr Modzelewski oraz Prezes Zarządu PBK Sp. z o.o. Jacek Pastor – reprezentujący wykonawcę zadania. Poświęcenia nowej drogi dokonał Proboszcz Parafii pw. Św. Jakuba Apostoła w Jedwabnem ks. dziekan Jerzy Dembiński.

Gospodarza – zarządcę drogi, tj. Powiat Łomżyński reprezentowali Starosta Lech Marek Szabłowski, Wicestarosta Maria Dziekońska, członek Zarządu - Kazimierz Polkowski, Wiceprzewodniczący Rady – Wiesław Olszewski oraz pracownicy jednostek powiatowych z Dyrektorem ZDP w Łomży Krzysztofem Święckim na czele. Ze strony Gminy Jedwabne, na terenie której położona jest inwestycja i która partycypowała częściowo w kosztach przebudowy drogi, obecni byli Burmistrz Jedwabnego Adam Mariusz Niebrzydowski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Jedwabnem Andrzej Górski wraz z radnymi, sołtysami i przybyłymi licznie mieszkańcami.

190916031417.jpg

Rusza nabór do II edycji projektu Bony na szkolenie

gru 07, 2020
Czytaj więcej

2 lata obecnej kadencji – DROGI

gru 31, 2020
Czytaj więcej

82 lata temu zmarł w Drozdowie Roman Stanisław Dmowski

sty 07, 2021
Czytaj więcej

NOWA EDYCJA BONÓW NA SZKOLENIA ORAZ PROFILAKTYKA WAD POSTAWY W POWIECIE ŁOMŻYŃSKIM

lis 26, 2020
Czytaj więcej