Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Rocznica Powiatu Łomżyńskiego
Natura
Pogoda dziś:
21°C
Biuletyn Informacji Publicznej BIP Kontrast Youtube
Slajd
Slajd

Dolina Narwi

Czysta natura
Slajd

Serce Lutosławskich

Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie, jednostka kultury Powiatu Łomżyńskiego
Slajd

Fortyfikacje

Forty w Piątnicy
Slajd

Tradycje Kurpiowskie

ROK, Gmina Zbójna, Gmina Nowogród
Slajd

Zachować pamieć

Polskie Termopile - Wizna 39

Plac Budowy pod remont drogi powiatowej Wizna – Jedwabne przekazany

DATA PUBLIKACJI: 2020-12-02 13:12 | OPUBLIKOWAŁ: Wydział RSGP
W dniu 27 listopada 2020 r. W Wiźnie odbyło się oficjalne przekazanie placu budowy pod remont prawie 12 km drogi łączącej dwie gminy
Zdjęcie

11
Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie

Przekazanie placu budowy pod realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1961B Wizna – Męczki – Kotowo-Plac Jedwabne (ul. Wojska Polskiego) oraz drogi powiatowej nr 1928B – ul. Jana Pawła II i ul. Łomżyńska w Jedwabnem w lokalizacji km 0+000 – 11+630,50” kończy I etap starań czterech samorządów wszystkich szczebli, będąc przykładem doskonałej współpracy między gminą, powiatem i województwem, ale także administracją rządową.

Przekazania dokonał Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży, - Krzysztof Święcki dla przedstawicieli Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych „TRAKT” Sp. z o.o., którzy złożyli najkorzystniejszą ofertę w przetargu, w obecności władz Powiatu Łomżyńskiego - Starosty Łomżyńskiego - Lecha Marka Szabłowskiego, Wicestarosty Łomżyńskiego - Marii Dziekońskiej, członka Zarządu Powiatu Łomżyńskiego - Kazimierza Polkowksiego.

W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele zainteresowanych samorządów: Wicemarszałek Województwa Podlaskiego - Marek Olbryś, Burmistrz Jedwabnego - Adam Mariusz Niebrzydowski, Wójt Gminy Wizna - Mariusz Soliwoda oraz radni poszczególnych organów stanowiących: radny Sejmiku Województwa Podlaskiego - Piotr Modzelewski, Przewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego - Jan Kuczyński,  Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego - WIesław Olszewski, Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego - Mirosław Szymanowski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Jedwabnem - Andrzej Górski, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Jedwabnem - Zbigniew Bagiński, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Wizna - Wiesław Kapelewski oraz radni i sołtysi z terenu objętego inwestycją.

Roboty będą wykonane w ciągu 2 lat - do 30.11.2022 r.

Koszt całości zadania wynosi 12.900.000,00 zł, z czego 2.500.000,00 zł stanowi dotacja Województwa Podlaskiego. Jest to ogromne wsparcie, za które jesteśmy wdzięczni zarówno organowi stanowiącemu sam orządu naszego wojwództwa - Sejmikowi Województwa Podlaskiego, jak i wykonawczemu - Zarządowi Województwa Podlaskiego, w imieniu którego umowę dotacyjną sygnowali Marszałek Artur Kosicki i Wicemarszałek Marek Olbryś, którego stałe zaangażowanie odczuwamy we wszystkich sprawach, które trafiają do UMWP.

Pozostała kwota - to dotacja z rządowego instrumentu, jakim jest Funduszu Dróg Samorządowych, środki finansowe Powiatu Łomżyńskiego, Gminy Jedwabne i Gminy Wizna.

190916031417.jpg

Pamiętajmy o Chrzcie Polski ! – 1055. rocznica wydarzenia

kwi 14, 2021
Czytaj więcej

Geodezja Starostwa Powiatowego w Łomży w krajowej czołówce

kwi 20, 2021
Czytaj więcej

Rocznica Zbrodni Katyńskiej, Drugiej wywózki na Sybir i Katastrofy Smoleńskiej

kwi 13, 2021
Czytaj więcej

Pojemnik na plastikowe zakrętki stanął przy naszym urzędzie

kwi 19, 2021
Czytaj więcej