Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Rocznica Powiatu Łomżyńskiego
Natura
Pogoda dziś:
12°C
Biuletyn Informacji Publicznej BIP Kontrast Youtube
Slajd

Dolina Narwi

Czysta natura
Slajd

Serce Lutosławskich

Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie, jednostka kultury Powiatu Łomżyńskiego
Slajd

Fortyfikacje

Forty w Piątnicy
Slajd

Tradycje Kurpiowskie

ROK, Gmina Zbójna, Gmina Nowogród
Slajd

Zachować pamieć

Polskie Termopile - Wizna 39

NOWA EDYCJA BONÓW NA SZKOLENIA ORAZ PROFILAKTYKA WAD POSTAWY W POWIECIE ŁOMŻYŃSKIM

DATA PUBLIKACJI: 2020-11-26 11:08 | OPUBLIKOWAŁ: Wydział RSGP
Miło nam poinformować mieszkańców Powiatu Łomżyńskiego, że jako partner Stowarzyszenia Łomżyńskie Forum Samorządowe wraz z innymi samorządami przystąpiliśmy do realizacji 3 nowych projektów – w ramach II edycji – kontynuujemy bony na szkolenie (2 projekty) oraz nowego przedsięwzięcia - w zakresie profilaktyki wad postawy u dzieci i młodzieży.
Na zdjęciu: od lewej Józef Zajkowski - Członek Zarządu ŁFS, Wójt Gminy Sokoły; Małgorzata Gronostajska - Skarbnik Zarządu ŁFS, reprezentantka Gminy Rutki; Lech Marek Szabłowski - Prezes Zarządu ŁFS, Starosta Łomżyński; Marek Olbryś - Wicemarszałek Województwa Podlaskiego; Jarosław Siekierko - Członek Zarządu ŁFS, Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie; Dariusz Budrowski - Dyrektor Biura ŁFS

Na zdjęciu: od lewej Józef Zajkowski - Członek Zarządu ŁFS, Wójt Gminy Sokoły; Małgorzata Gronostajska - Skarbnik Zarządu ŁFS, reprezentantka Gminy Rutki; Lech Marek Szabłowski - Prezes Zarządu ŁFS, Starosta Łomżyński; Marek Olbryś - Wicemarszałek Województwa Podlaskiego; Jarosław Siekierko - Członek Zarządu ŁFS, Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie; Dariusz Budrowski - Dyrektor Biura ŁFS

1

Z końcem sierpnia bieżącego roku zakończyła się realizacja I edycji projektu zintegrowanego pt.  „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1/3.2.2 RPO”, w którym uczestniczył Powiat Łomżyński. Projekt był realizowany w latach 2017-2020. W jego ramach 8.000 mieszkańców Subregionu Łomżyńskiego w różnych formach podniosło swoje kwalifikacje. Blisko 10% (789 osób) tej z liczby stanowili mieszkańcy Powiatu Łomżyńskiego. Zainteresowanie projektem przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. Początkowo zakładaliśmy objęcie projektem blisko 500 osób. Dzięki dodatkowym środkom udało się zwiększyć liczbę uczestników o ponad 50%. I tak: w ramach działania 3.2.1 – 633 mieszkańców Powiatu skorzystało z: szkoleń i kursów językowych, informatycznych, studiów podyplomowych, czy kursów przedmaturalnych. Największym zainteresowaniem cieszyły się kursy kompetencji ogólnych czyli kursy przedmaturalne, z których skorzystało 384 uczniów. Z kursów i szkoleń językowych skorzystało 211 osób a z kursów i szkoleń informatycznych 60 osób.  78 osób skorzystało natomiast ze studiów podyplomowych. W ramach działania 3.2.2 – 156 mieszkańców Powiatu podnosiło swoje kompetencje i kwalifikacje zawodowe. Największym zainteresowaniem cieszył się kursy z zakresu kierowca mechanik oraz kursy umiejętności zawodowych stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie Technik transportu drogowego, a także kursy prawa jazdy kat. C, C+E, KWPC (w tym: żurawie, podesty, przewóz rzeczy, ADR), koparkoładowarki, czy z zakresu mechanik maszyn i urządzeń drogowych. Przed nami II edycja projektu.

Wkrótce rozpoczniemy rekrutację uczestników do II edycji opisanych projektów.

Temu właśnie tematowi w głównej mierze poświęcona była konferencja prasowa, która odbyła się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży w dniu 19 listopada 2020 roku. Główne założenia projektu przedstawił Prezes Zarządu Stowarzyszenia Łomżyńskie Forum Samorządowe - Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski.

W II edycji projektu wsparciem zostanie objętych 235 mieszkańców Powiatu Łomżyńskiego, a w całym Subregionie Łomżyńskim będzie to łącznie 2018 osób. Mając na uwadze doświadczenia z I edycji jesteśmy przekonani o tym, że ta liczba będzie znacznie większa. Łączna wartość obu projektów to ponad 26 mln zł, w tym dla Powiatu Łomżyńskiego do wydatkowania będzie blisko 2,9 mln zł. Maksymalna wysokość bonów, kryteria udziału czy formy realizacji przyznanych bonów będą bardzo zbliżone do tych z I edycji projektu. Szczegóły będą zawarte w Regulaminie rekrutacji, który będzie podany do wiadomości publicznej w najbliższym czasie.

Ważnym projektem jest też „Profilaktyka wad postawy dzieci w Powiecie Łomżyńskim” realizowanym w ramach Działania 7.2 Rozwój Usług Społecznych, Poddziałanie 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, RPO WP na lata 2014-2020.

Projektem objętych zostanie 1.646 mieszkańców Powiatu Łomżyńskiego, w tym:

  • 201 dzieci w wieku 5-14 lat, które objęte zostaną usługami zdrowotnymi;
  • 1.445 dzieci, młodzieży, rodziców i opiekunów dzieci w wieku 5-6 lat oraz uczniów klas I, IV i VI, którzy będą objęci edukacją o tematyce profilaktyki wad postawy.

W ramach projektu zrealizowane zostaną działania edukacyjne wraz z zakupem pomocy niezbędnych do realizacji zajęć ruchowych w klasach (np. materace, piłki, drabinki itp.) oraz wsparcie lecznicze i  rehabilitacja dla uczniów, które uzyskały takie wskazania.

Będziemy Państwa informować na bieżąco o kolejnych wydarzeniach projektowych poprzez stronę internetową Powiatu Łomżyńskiego oraz lokalnych mediów.

190916031417.jpg

Rusza nabór do II edycji projektu Bony na szkolenie

gru 07, 2020
Czytaj więcej

82 lata temu zmarł w Drozdowie Roman Stanisław Dmowski

sty 07, 2021
Czytaj więcej

2 lata obecnej kadencji – DROGI

gru 31, 2020
Czytaj więcej

Informacja o zasadach zapisu na szczepienia przeciwko COVID-19 w Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej

sty 14, 2021
Czytaj więcej