Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Rocznica Powiatu Łomżyńskiego
Natura
Pogoda dziś:
-2°C
Biuletyn Informacji Publicznej BIP Kontrast Youtube
Slajd

Dolina Narwi

Czysta natura
Slajd

Serce Lutosławskich

Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie, jednostka kultury Powiatu Łomżyńskiego
Slajd

Fortyfikacje

Forty w Piątnicy
Slajd

Tradycje Kurpiowskie

ROK, Gmina Zbójna, Gmina Nowogród
Slajd

Zachować pamieć

Polskie Termopile - Wizna 39

Obszar Chronionego Krajobrazu

DATA PUBLIKACJI: 2020-11-06 07:26 | OPUBLIKOWAŁ: Wydział RSGP
Zdjęcie Zdjęcie

Równina Kurpiowska i Dolina Dolnej Narwi

 

Powierzchnia [ha]: 48994,1000
Powiaty: łomżyński, kolneński, Łomża
Gminy: Turośl (wiejska), Miastkowo (wiejska), Zbójna (wiejska), Piątnica (wiejska), Nowogród (miejsko-wiejska), Łomża (miejska), Mały Płock (wiejska), Kolno (wiejska), Łomża (wiejska)
Data wyznaczenia: 1982-01-01


Równina Kurpiowska i Dolina Dolnej Narwi jest obszarem obejmującym zachodnią część Doliny Dolnej Narwi oraz rozciągającą się od niej na północ część rozległej Równiny Kurpiowskiej. Od wschodu graniczy z Wysoczyzną Kolneńską i Parkiem Krajobrazowym Doliny Narwi, zaś od zachodu dochodzi do granicy województwa podlaskiego.

Zasięg terytorialny Obszaru Chronionego Krajobrazu Równiny Kurpiowskiej i Doliny Narwi.
maapa.png
Źródło: Oprac. M.Kiełczewski https://lomza.bialystok.lasy.gov.pl/obszary-chronionego-krajobrazu/-/101_INSTANCE_1M8a#.X4ASJGgzaUk

 

Głównym celem objęcia ochroną tego obszaru jest zachowanie doliny Narwi i Pisy z licznymi meandrami i starorzeczami oraz znacznej części Puszczy Kurpiowskiej, wyróżniającymi się wysokimi walorami przyrodniczymi, krajobrazowymi, kulturowymi i wypoczynkowymi.
Cechą charakterystyczną Doliny Narwi na tym obszarze są strome zbocza. Na obszarze można wydzielić dwa poziomy: zalewowy łąkowy i piaszczysty z wydmami, najczęściej zalesiony. Dolina Dolnej Narwi wraz z meandrującą Pisą, licznymi zakolami, starorzeczami i wydmowymi wyspami oraz obecna część dawnej Puszczy Kurpiowskiej, to mozaika wielu przeplatających się ze sobą siedlisk, warunkująca dużą bioróżnorodność tych terenów. Obszar wyróżnia się wysokimi, dobrze zachowanymi, walorami przyrodniczymi – bogactwem flory i fauny – oraz krajobrazowymi i kulturowymi. Tu przebiega znany szlak wodny rzeką Pisą, łączący Wielkie Jeziora Mazurskie z Narwią.
Równina Kurpiowska to rozległy sandr na południowym przedpolu Pojezierza Mazurskiego, poprzecinany dolinami niewielkich rzek. Jej płaski, równinny krajobraz urozmaicają wydmowe wzgórza. Najliczniej występują w międzyrzeczach Pisy, Szkwy i Rozogi, gdzie teren wznosi się 100 -150 m n.p.m. i opada łagodnie w kierunku południowym. Doliny rzek są tu płaskie, szerokie, a w ich obrębie dominują łąki kośne i pastwiska. Melioracji uniknęła tylko dolina Pisy, zachowując naturalny charakter rzeki nizinnej z licznymi meandrami i starorzeczami. Wzdłuż Pisy ciągną się lasy i otwarte, podmokłe terasy zalewowe, wykorzystywane głównie jako łąki. Równinę Kurpiowską porastała pierwotnie Puszcza Zielona (Kurpiowska). Obecnie, lasy nie stanowią już zwartego kompleksu jak kiedyś, lecz są porozcinane siecią pól, łąk i dolin rzecznych. Na omawianym OCK lasy dominują powierzchniowo, zajmując ponad 17 000 ha.

Starorzecze Narwi
z1.png
Źródło: https://www.zielonewrota.pl/art_v.php?art=884&p

 

Źródło:
https://nowogrod.bialystok.lasy.gov.pl/obszary-chronionego-krajobrazu#.X4AHUGgzaUk
https://www.zielonewrota.pl/art_v.php?art=884&p
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewobszarchronionegokrajobrazu.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.423

Pomniki przyrody

lis 05, 2020
Czytaj więcej

Obszar Chronionego Krajobrazu

lis 06, 2020
Czytaj więcej

Użytki ekologiczne

lis 05, 2020
Czytaj więcej

Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi

lis 05, 2020
Czytaj więcej