Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Rocznica Powiatu Łomżyńskiego
Natura
Pogoda dziś:
-2°C
Biuletyn Informacji Publicznej BIP Kontrast Youtube
Slajd

Dolina Narwi

Czysta natura
Slajd

Serce Lutosławskich

Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie, jednostka kultury Powiatu Łomżyńskiego
Slajd

Fortyfikacje

Forty w Piątnicy
Slajd

Tradycje Kurpiowskie

ROK, Gmina Zbójna, Gmina Nowogród
Slajd

Zachować pamieć

Polskie Termopile - Wizna 39

Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi

DATA PUBLIKACJI: 2020-11-05 15:10 | OPUBLIKOWAŁ: Wydział RSGP
Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie

Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi


Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi został utworzony w centralnej części Nadleśnictwa Łomża, wzdłuż rzeki Narew na styku dwóch Krain: Mazowiecko-Podlaskiej i Mazursko-Podlaskiej w grudniu 1994 r. rozporządzeniem Wojewody Łomżyńskiego.
Park położony jest w województwie podlaskim, w odległości ok. 70 km na zachód od Białegostoku, a jego zachodnia granica styka się z miastem Łomża (Mapa 1).

Mapa 1 Zasięg Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi.
1mapa.png
Źródła: http://www.lpkdn.wrotapodlasia.pl/pl/mapa_46705aeaf399eb233924d5aacd8.html

 

Obszar parku wynosi 7 354 ha i rozciąga się na terenie Leśnictw: Kownaty, Drozdowo i Podgórze (Mapa 2).

 

Mapa 2 Zasięg Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi.
2mapa.png
Źródło: http://www.lpkdn.wrotapodlasia.pl/pl/mapa_46705aeaf399eb233924d5aacd8.html

 

Wokół Parku funkcjonuje otulina o powierzchni 12 311 ha. Przepływająca przez Park rzeka Narew o długości 16 km oddziela Wysoczyznę Kolneńską od Wysoczyzny Wysokomazowieckiej.

Park został utworzony w celu zachowania, prawie w nie naruszonym stanie, doliny rzeki Narew z wartościowymi zbiorowiskami roślinności wodnej, szuwarowej, torfowiskowej, łąkowej i niewielkimi fragmentami lasów łęgowych oraz ochrony, unikalnej, wyjątkowo ciekawie ukształtowanej rzeźby tego terenu powstałego w wyniku przebicia się rzeki Narew przez wysoczyznę Kolneńską i Wysokomazowiecką. W tym miejscu Narew, na kilkunastokilometrowym odcinku swego biegu tworzy przełom przez morenowe wyniesienia ze strefą krawędziową, której pofalowane stoki wznoszą się na wysokość około 40-50 m. Odcinek ten nazywany jest także Przełomową Doliną Narwi.
Urozmaicony teren parku i specyficzne ekosystemy tworzą dogodne warunki do życia rozmaitym roślinom i zwierzętom. Szata roślinna różnicuje się na: fizjocenozy dolinowe, fizjocenozy strefy krawędziowej i fizjocenozy wysoczyznowe. Występuje tu 47 gatunków roślin objętych całkowitą lub częściową ochroną, 95 gatunków roślin rzadkich i 9 gatunków chronionych i rzadkich spośród porostów, grzybów i glonów.

z1.jpg

Źródło: http://www.lpkdn.wrotapodlasia.pl/pl/a68f8a9df830793/

W Parku stwierdzono występowanie 46 gatunków ssaków. Jest to liczba stosunkowo duża, nawet w porównaniu do fauny większości parków narodowych i krajobrazowych w Polsce. W grupie tej występują 23 gatunki objęte ochroną prawną, 2 gatunki z Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt (nocek łydkowłosy i mroczek posrebrzany) oraz 4 gatunki wymienione w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej (nocek duży, nocek łydkowłosy, bóbr europejski, wydra).

 

Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi
z2.png
Źródło: http://www.lpkdn.wrotapodlasia.pl/pl/a68f8a9df830793/38fec85eac85a46/ssaki_5646d62a24e633471251a905fc.html

Fauna parku nie pozostaje w tyle za różnorodnością flory. Ptaki są najlepiej poznaną grupą zwierząt na terenie Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi. Zespól ptaków charakteryzuje się dużą dynamiką wewnętrzną wynikającą z procesów wewnątrzpopulacyjnych występujących tu gatunków, jak również przeobrażeń zachodzących w lokalnych siedliskach.
Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi
Siedliska zalewowych dolin rzecznych, z natury swojej, podlegają z roku na rok silnym zmianom. Mimo tych zmian jakim podlegają środowiska Parku, jest on przez cały okres jego funkcjonowania, ważnym refugium dla tej grupy zwierząt nie tylko w skali krajowej, ale także europejskiej.

z3.png

Źródło: http://www.lpkdn.wrotapodlasia.pl/pl/a68f8a9df830793/38fec85eac85a46/


Występuje tu ok. 200 gatunków ptaków, z czego aż 137 to gatunki gniazdujące ( rzadkie: bąk, trzmielojad, kszyk, dubelt, rycyk, puchacz, zimorodek). Można tu także spotkać 41 gatunków ssaków (bóbr, wydra, smużka, gronostaj, łoś, nocek duży, nocek łydkowłosy),
12 gatunków płazów (traszka grzebieniasta, kumak nizinny, rzekotka drzewna, grzebiuszka ziemna), 4 gadów (żółw błotny, jaszczurka zwinka, jaszczurka żyworodna, padalec) i 30 ryb (minóg ukraiński, strzebla potokowa, kiełb białopłetwy, piskorz, różanka). Bezkręgowce charakterystyczne dla parku to m.in.: czerwończyk nieparek, mieniak tęczowiec, zatoczek łamliwy, skójka gruboskorupowa.

z4.png

Źródło: http://www.lpkdn.wrotapodlasia.pl/pl/a68f8a9df830793/55c8c550e661c78/

 

Na terenie parku znajdują się liczne zabytki i atrakcje, m.in.:

• Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie,
• Neoromańska kaplica grobowa Lutosławskich z 1870 r. oraz „Dolny Dwór” – obecnie siedziba Muzeum Przyrody,
• Forty w Piątnicy,
• Kościół neogotycki w Piątnicy wg projektu Feliksa Nowickiego,
• Kościół murowany w Puchałach,
• zespół klasztorny kapucynów i barokowy kościół Matki Boskiej Bolesnej w Łomży,
• cmentarz rzymskokatolicki „stary” – nieczynny w Puchałach,
• pozostałości browaru parowego w Drozdowie,
• młyn wodny i cmentarz z I wojny światowej w miejscowości Gać,
• młyn wodny w Bronowie,
• ruiny schronu obronnego z 1939 r. w Krzewie,

Szlaki turystyczne:
• szlak pieszo–rowerowy Chwały Oręża Polskiego, biegnący drogą Piątnica – Kalinowo – Krzewo – Bronowo,
• pieszy szlak turystyczny Stara Łomża – Siemień Nadrzeczny – Pniewo – Gać,
• część pieszego szlaku turystycznego biorącego swój początek w Czerwonym Borze i przebiegającego przez miejscowości Podgórze – Siemień Rowy i zbiegającego się w Siemieniu Nadrzecznym ze szlakiem Łomża – Siemień Nadrzeczny – Pniewo – Gać.

Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi
z5.png
Źródło: archiwum ŁPKDN

Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi
z6.png
Źródło: archiwum ŁPKDN

Pomniki przyrody

lis 05, 2020
Czytaj więcej

Obszar Chronionego Krajobrazu

lis 06, 2020
Czytaj więcej

Użytki ekologiczne

lis 05, 2020
Czytaj więcej

Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi

lis 05, 2020
Czytaj więcej