Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Rocznica Powiatu Łomżyńskiego
Natura
Pogoda dziś:
31°C
Biuletyn Informacji Publicznej BIP Kontrast Youtube
Slajd
Slajd

Dolina Narwi

Czysta natura
Slajd

Serce Lutosławskich

Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie, jednostka kultury Powiatu Łomżyńskiego
Slajd

Fortyfikacje

Forty w Piątnicy
Slajd

Tradycje Kurpiowskie

ROK, Gmina Zbójna, Gmina Nowogród
Slajd

Zachować pamieć

Polskie Termopile - Wizna 39

Rada Muzeum w Drozdowie

DATA PUBLIKACJI: 2020-10-09 21:16 | OPUBLIKOWAŁ: Maria Dziekońska
Członkowie Rady Muzeum w Drozdowie spotkali się by omówić i zaopiniować plany działania Muzeum
9.10.2020 r. Posiedzenie Rady Muzeum w Drozdowie; członkowie Rady Muzeum stoją na schodach prowadzących do parku od strony południowej fasady na tle budynku Muzeum Przyrody - Dworu Lutosławskich w Drozdowie; od lewej: Zygmunt Zdanowicz – Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej; dr hab. Jolanta Marciniuk – Kierownik Zakładu Botaniki, wykładowca Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach; Maria Dziekońska - Wicestarosta Łomżyński, Mariusz Sachmaciński – Dyrektor Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi,  Sławomir Zgrzywa – starszy inspektor ochrony zabytków w Delegaturze Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łomży, historyk, Przewodniczący Rady; Dyrektor Muzeum - Anna Archacka; Marcin Schirmer - Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego  w Warszawie; Jan Engelgard – Kierownik Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej - Oddziału Muzeum Niepodległości w Warszawie

9.10.2020 r. Posiedzenie Rady Muzeum w Drozdowie; członkowie Rady Muzeum stoją na schodach prowadzących do parku od strony południowej fasady na tle budynku Muzeum Przyrody - Dworu Lutosławskich w Drozdowie; od lewej: Zygmunt Zdanowicz – Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej; dr hab. Jolanta Marciniuk – Kierownik Zakładu Botaniki, wykładowca Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach; Maria Dziekońska - Wicestarosta Łomżyński, Mariusz Sachmaciński – Dyrektor Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi, Sławomir Zgrzywa – starszy inspektor ochrony zabytków w Delegaturze Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łomży, historyk, Przewodniczący Rady; Dyrektor Muzeum - Anna Archacka; Marcin Schirmer - Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego w Warszawie; Jan Engelgard – Kierownik Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej - Oddziału Muzeum Niepodległości w Warszawie

8
9.10.2020 r. Posiedzenie Rady Muzeum w Drozdowie; salon Muzeum Przyrody - Dworu Lutosławskich w Drozdowie; siedzą przy stole od lewej: Marian Szymkiewicz – Kierownik Muzeum Przyrody w Olsztynie, Maria Dziekońska - Wicestarosta Łomżyński, Sławomir Zgrzywa - Przewodniczący Rady i Dyrektor Muzeum - Anna Archacka witają przybyłych stojąc; Marcin Schirmer - Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego w Warszawie siedzi zwrócony w stronę gospodarzy posiedzenia 9.10.2020 r. Posiedzenie Rady Muzeum w Drozdowie; salon Muzeum Przyrody - Dworu Lutosławskich w Drozdowie; przy stole siedzą od lewej: Mariusz Sachmaciński – Dyrektor Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi, Marcin Schirmer - Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego w Warszawie, dr hab. Jolanta Marciniuk – Kierownik Zakładu Botaniki, wykładowca Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach, Jan Engelgard – Kierownik Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej - Oddziału Muzeum Niepodległości w Warszawie 9.10.2020 r. Posiedzenie Rady Muzeum w Drozdowie; salon Muzeum Przyrody - Dworu Lutosławskich w Drozdowie; przy stole siedzą od lewej: Marcin Schirmer - Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego w Warszawie, Jan Engelgard – Kierownik Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej - Oddziału Muzeum Niepodległości w Warszawie, Zygmunt Zdanowicz – Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej, Marian Szymkiewicz – Kierownik Muzeum Przyrody w Olsztynie, Maria Dziekońska - Wicestarosta Łomżyński, Sławomir Zgrzywa - Przewodniczący Rady, Dyrektor Muzeum - Anna Archacka 9.10.2020 r. Posiedzenie Rady Muzeum w Drozdowie; salon Muzeum Przyrody - Dworu Lutosławskich w Drozdowie; przy stole siedzi od lewej Maria Dziekońska - Wicestarosta Łomżyński, Sławomir Zgrzywa - Przewodniczący Rady stojąc przekazuje Dyrektor Muzeum - Annie Archackiej oryginały wydawnictw książkowych autorstwa członków Rodziny Lutosławskich 9.10.2020 r. Posiedzenie Rady Muzeum w Drozdowie; członkowie Rady Muzeum stoją na schodach prowadzących do parku od strony południowej fasady na tle budynku Muzeum Przyrody - Dworu Lutosławskich w Drozdowie; od lewej: Zygmunt Zdanowicz – Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej; dr hab. Jolanta Marciniuk – Kierownik Zakładu Botaniki, wykładowca Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach; Maria Dziekońska - Wicestarosta Łomżyński, Mariusz Sachmaciński – Dyrektor Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi,  Sławomir Zgrzywa – starszy inspektor ochrony zabytków w Delegaturze Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łomży, historyk, Przewodniczący Rady; Dyrektor Muzeum - Anna Archacka; Marcin Schirmer - Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego  w Warszawie; Jan Engelgard – Kierownik Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej - Oddziału Muzeum Niepodległości w Warszawie

Doroczne posiedzenie Rady Muzeum odbyło się dziś w siedzibie jednostki w Drozdowie. Członkowie Rady zaopiniowali pozytywnie dokumenty dotyczące pracy Muzeum Przyrody - Dworu Lutosławskich w Drozdowie, które przedstawiła Dyrektor Anna Archacka. Na prośbę Przewodniczącego Rady Sławomira Zgrzywy - Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska przedstawiła plany rozwoju działalności Muzeum. Przybliżone działania uznano za niezwykle cenne dla kultywowania patriotyzmu lokalnego, zarówno w wymiarze historycznym, jak i przyrodniczym. Obecni członkowie Rady wyrazili swoje poparcie dla złożonych i będących w trakcie opracowywania projektów, które zostaną zaprezentowane szerzej, jeśli uzyskają dofinansowanie.

Spotkanie było też sposobnością do wymiany poglądów dotyczących budowania lokalnej społeczności współcześnie.

Na koniec Przewodniczący Rady Muzeum Sławomir Zgrzywa przekazał dla Muzeum Przyrody - Dworu Lutosławskich w Drozdowie zbiór oryginalnych wydawnictw książkowych członków Rodziny Lutosławskich m.in. Jana Lutosławskiego i Izabelli Wolikowskiej z Lutosławskich. Należy w tym miejscu dodać, że nie jest to pierwsza darowizna tego typu Pana Sławomira Zgrzywy na rzecz naszego Muzeum. Za ten cenny dar, przywiązanie do spuścizny Rodziny Lutosławskich, ogromną pracę wkładaną w ratowanie historii w różnych formach - dziękujemy!

190916031417.jpg

Pamiętajmy o Chrzcie Polski ! – 1055. rocznica wydarzenia

kwi 14, 2021
Czytaj więcej

Geodezja Starostwa Powiatowego w Łomży w krajowej czołówce

kwi 20, 2021
Czytaj więcej

Rocznica Zbrodni Katyńskiej, Drugiej wywózki na Sybir i Katastrofy Smoleńskiej

kwi 13, 2021
Czytaj więcej

Pojemnik na plastikowe zakrętki stanął przy naszym urzędzie

kwi 19, 2021
Czytaj więcej