Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Rocznica Powiatu Łomżyńskiego
Natura
Pogoda dziś:
0°C
Biuletyn Informacji Publicznej BIP Kontrast Youtube
Slajd

Dolina Narwi

Czysta natura
Slajd

Serce Lutosławskich

Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie, jednostka kultury Powiatu Łomżyńskiego
Slajd

Fortyfikacje

Forty w Piątnicy
Slajd

Tradycje Kurpiowskie

ROK, Gmina Zbójna, Gmina Nowogród
Slajd

Zachować pamieć

Polskie Termopile - Wizna 39

Turystyka

DATA PUBLIKACJI: 2012-02-10 10:01 | OPUBLIKOWAŁ: Beata Korwek

Walory przyrodnicze i krajobrazowe oraz historia i kultura północnego Mazowsza tworzą warunki dla rozwoju turystyki. Generalnie atrakcyjność turystyczną powiatu można określić czterema sowami „Biebrza – Narew – Łomża – Kurpiowszczyzna”. Te nazwy geograficzne są znane w Polsce, ale często nie utożsamiane z naszym powiatem. W turystyce ważniejsze są bowiem szlaki, miejsca i obszary ukształtowane przez naturę i historię oraz jakość oferty turystycznej niż doraźne ustalane granice administracyjne. Ta różnorodność oraz tranzytowe położenie na szlakach prowadzących na Mazury i Suwalszczyznę to ważne atuty powiatu łomżyńskiego.

Atrakcyjność turystyczną powiatu podkreślają przede wszystkim:


- Biebrzański Park Narodowy,
- Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi,
- Obszar chronionego krajobrazu doliny dolnej Narwi i Puszczy Kampinoskiej (docelowo Kurpiowskiego Parku Krajobrazowego),
- Lasy Pniewskie,
- Lasy Czerwonego Boru,
- Rzeki Biebrza, Narew i Pisa stanowiące z dopływami szlaki turystyki wodnej i miejsca rekreacji,
- Miejsca atrakcyjne dla przyrodników, szczególnie dla ornitologów, osób podglądających naturalną przyrodę, wędkarzy, myśliwych, grzybiarzy, a także dla organizacji rajdów, szkół przetrwania itp.
- Średniowieczne grodziska w: Samborach, Wiźnie, Pieńkach-Grodzisku, a szczególnie w Starej Łomży (związane z 1000-letnią historia chrześcijaństwa na tych ziemiach)
- Zabytki: Wizny, Łomży, Drozdowa, Nowogrodu, Szczepankowa, Dobregolasu oraz kompleks carskich fortów w Piątnicy
- Muzea: Przyrody w Drozdowie, Północno-Mazowieckie w Łomży z największa atrakcją turystyczną powiatu Skansenem Kurpiowskim w Nowogrodzie ( z uruchomioną karczmą kurpiowską )
- Oryginalna i żywa kultura kurpiowska w gminach Zbójna i Nowogród
- Ciekawa architektura wsi od budowli z kamienia polnego do drewnianych obiektów Kurpiowszczyzny
- Tradycje związane z wydobywaniem i obróbką bursztynu na terenie Puszczy Kurpiowskiej
- Specyfika potraw kurpiowskich i regionalnej kuchni łomżyńskiej

190916031417.jpg

Pomniki przyrody

lis 05, 2020
Czytaj więcej

Obszar Chronionego Krajobrazu

lis 06, 2020
Czytaj więcej

Użytki ekologiczne

lis 05, 2020
Czytaj więcej

Natura 2000

lis 05, 2020
Czytaj więcej