Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Powiatu Łomżyńskiego
Natura
Pogoda dziś:
10°C
BIP Kontrast Youtube
Slajd

Dolina Narwi

Czysta natura
Slajd

Serce Lutosławskich

Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie, jednostka kultury Powiatu Łomżyńskiego
Slajd

Fortyfikacje

Forty w Piątnicy
Slajd

Tradycje Kurpiowskie

ROK, Gmina Zbójna, Gmina Nowogród
Slajd

Zachować pamieć

Polskie Termopile - Wizna 39

STAROSTA ŁOMŻYŃSKI ogłasza nabór wniosków o przyznanie nagród za promocję Powiatu Łomżyńskiego w 2019 roku

DATA PUBLIKACJI: 2020-05-20 15:06 | OPUBLIKOWAŁ: Wydział RSGP

Termin składania wniosków i zgłaszania kandydatur upływa 31 maja 2020 roku

          Nagroda Starosty Łomżyńskiego za promocję powiatu została ustanowiona w celu: uhonorowania osób fizycznych i prawnych, instytucji godnych uznania, które wniosły trwały wkład w rozwój społeczno – gospodarczy, kulturowy powiatu łomżyńskiego lub związany z upowszechnianiem i osiągnięciami sportowymi.

Uchwała Nr XIX/89/2012 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Starosty Łomżyńskiego za promocję powiatu oraz przyjęcia Regulaminu określającego szczegółowe warunki, zasady i tryb jej przyznawania (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 1442) określiła zasady przyznawania Nagrody Starosty Łomżyńskiego.

Nagroda jest przyznawana corocznie – za rok poprzedzający złożenie wniosku.

Nagroda jest przyznawana w trzech kategoriach:
KULTURA”
„SPORT”
„INICJATYWA SPOŁECZNO - GOSPODARCZA”

Nagroda w kategorii „ KULTURA” jest przyznawana za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury, w szczególności za:
1) realizację programów i przedsięwzięć kulturalnych;
2) upowszechnianie czytelnictwa, muzealnictwa, muzyki, teatru, plastyki, tańca, fotografii oraz popularyzację wiedzy w wymienionych dziedzinach;
3) inicjowanie nowatorskich form życia społeczno-kulturalnego;
4) ochronę dziedzictwa kultury;
5) działalność twórczą i artystyczną stowarzyszeń społeczno – kulturowych;
6) twórczość literacką, plastyczną, muzyczną, teatralną, fotograficzną, filmową oraz artystyczne prezentacje dzieł sztuki.
          Nagroda w kategorii „SPORT” ” jest przyznawana za szczególne osiągnięcia w sporcie, w szczególności za:
1) osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie;
2) szczególną aktywność i wybitne osiągnięcia w pracy zawodowej w dziedzinie kultury fizycznej;
3) organizację imprez sportowych o zasięgu, co najmniej powiatowym, podejmujące działania sportowo-rekreacyjne na rzecz mieszkańców powiatu oraz promujące powiat łomżyński poprzez sport.
        Nagroda w kategorii „INICJTYWA SPOŁECZNO - GOSPODARCZA” jest przyznawana za działalność społeczną,  w szczególności za:
1) realizację inicjatyw, programów służących zapobieganiu i rozwiązywaniu problemów społecznych;
2) podnoszenie standardów jakości usług instytucji pomocy społecznej;
3) wspieranie i upowszechnianie wolontariatu;
4) promowanie inicjatyw z zakresu integracji i polityki społecznej;
5) wspieranie zadań z zakresu pomocy osobom niepełnosprawnym
oraz gospodarczą, w szczególności za:
1) wkład w unowocześnienie i rozwój gospodarki powiatu łomżyńskiego;
2) wdrażanie nowych technologii;
3) współpracę ze szkołami zawodowymi;
4) budowę pozytywnego wizerunku na rynku krajowym i zagranicznym, w tym między innymi poprzez  zatrudnianie osób niepełnosprawnych,
5) tworzenie miejsc pracy;
6) udział w życiu społecznym i kulturalnym powiatu łomżyńskiego.

Kandydatów do Nagrody Starosty  mają prawo zgłaszać: organy administracji publicznej, instytucje, organizacje pozarządowe, osoby fizyczne - grupa w liczbie nie mniejszej niż 25 osób oraz osoby prawne. Nagroda może być również przyznana z inicjatywy własnej Starosty Łomżyńskiego. Jeden podmiot może zgłosić do nagrody tylko jednego kandydata w danej kategorii.

                                                 
           Zgłoszenia kandydatur do nagrody dokonuje się w formie pisemnej, na druku wniosku stanowiącego załącznik nr 1  (do pobrania poniżej).

 

Wnioski zawierające zgłoszenia kandydatur do Nagrody należy składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Łomży w terminie do 31 maja 2020 roku lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża (decyduje data stempla pocztowego).


          Szczegółowe zasady przyznawania nagród określa REGULAMIN KONKURSU „Nagroda Starosty Łomżyńskiego za  promocję powiatu” (do pobrania poniżej).

 

Zapraszam do składania wniosków i zgłaszania kandydatur!

 

190916031417.jpg

KOMUNIKAT w sprawie podjętych działań odnośnie koronawirusa

mar 19, 2020
Czytaj więcej

KOMUNIKAT Starosty Łomżyńskiego z dnia 12 marca 2020 r.

mar 13, 2020
Czytaj więcej

„O produktach na poważnie” – spotkanie w Starostwie Powiatowym w Łomży

lut 12, 2020
Czytaj więcej

Biuro Senatora Marka Komorowskiego otwarte!

lut 14, 2020
Czytaj więcej