Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Rocznica Powiatu Łomżyńskiego
Natura
Pogoda dziś:
3°C
Biuletyn Informacji Publicznej BIP Kontrast Youtube
Slajd

Dolina Narwi

Czysta natura
Slajd

Serce Lutosławskich

Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie, jednostka kultury Powiatu Łomżyńskiego
Slajd

Fortyfikacje

Forty w Piątnicy
Slajd

Tradycje Kurpiowskie

ROK, Gmina Zbójna, Gmina Nowogród
Slajd

Zachować pamieć

Polskie Termopile - Wizna 39

Połamaliśmy się opłatkiem

DATA PUBLIKACJI: 2019-12-19 19:58 | OPUBLIKOWAŁ: Maria Dziekońska
TAGI | powiat,
Boże Narodzenie to dla nas szczególny czas. Zgromadziliśmy Przyjaciół Powiatu Łomżyńskiego, żeby podzielić się opłatkiem, złożyć serdeczne życzenia i powiedzieć "DZIĘKUJEMY"!
Spotkanie Wigilijne 2019. Biskup Łomżyński Janusz Stepnowski, Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska, Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski

Spotkanie Wigilijne 2019. Biskup Łomżyński Janusz Stepnowski, Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska, Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski

71
Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie

Na Spotkanie Wigilijne w Starostwie 18 grudnia 2019 r. na zaproszenie Starosty Lecha Marka Szabłowskiego, Wicestarosty Marii Dziekońskiej i Przewodniczącego Rady Jana Kuczyńskiego stawili się licznie przybyli goście, Radni Rady Powiatu Łomżyńskiego, Dyrektorzy powiatowych jednostek organizacyjnych i pracownicy Starostwa. W tak licznym gronie spotykamy się rzadko. Wykorzystaliśmy zatem ten czas, w naszej ocenie, najlepiej jak potrafiliśmy, dziękując za doskonałą współpracę, pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów, fachowe rady, wsparcie organizacyjne, finansowe, duchowe i modlitewne.

W tym dniu przypadała 8. rocznica uroczystego ingresu do Katedry Łomżyńskiej obecnego wśród nas Biskupa Łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego. Z radością gratulowaliśmy Jego Ekscelencji jubileuszu przyjęcia sakry biskupiej. Przypomnijmy, że za dewizę biskupią Biskup Janusz przyjął słowa „Gratia et pax” („Łaska i pokój”), które nawiązuje do słów św. Pawła Apostoła: „Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego, i od Pana Jezusa Chrystusa!” (1 Kor, 1,3). Są to słowa, które Apostoł kieruje do Kościoła, do którego został posłany przez Boga, a który jest mu dobrze znany.

Szczególne słowa wdzięczności i uznania skierowaliśmy do Pani Bernadety Krynickiej - Posła RP VIII kadencji, w związku z zakończeniem tak owocnej dla naszego regionu pracy parlamentarnej. Zaangażowanie i przychylność Pani Poseł dla lokalnych samorządów docenili wszyscy włodarze gmin z naszego terenu. Po odczytaniu przez Wicestarostę Marię Dziekońską treści zamieszczonej na grawertonie - Władze Powiatu, Burmistrzowie i Wójtowie kolejno podeszli do Pani Poseł by wręczyć pamiątkowy prezent, kwiaty oraz osobiście powiedzieć "dziękuję", co wywołało ogromne wzruszenie.

Adresatką specjalnych życzeń została również Pani Krystyna Sobocińska - emerytowana Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży, która pracę zawodową zakończyła jesienią tego roku. Pani Dyrektor przez wiele lat współracowała z Powiatem Łomżyńskim, gdyż Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży w ramach porozumienia samorządów pełni również rolę biblioteki powiatowej. Dzięki osobistym staraniom Pani Krystyny MBP w Łomży stała się miejscem, do którego ludzie chętnie przychodzą nie tylko wypożyczać książki, ale również by wziąć udział w różnorodnych wydarzeniach - spotkaniach autorskich, spektaklach poetycko-muzycznych, odczytach i innych.

Głos zabrała Bernadeta Krynicka Poseł RP VIII kadencji, która stwierdziła, że Pan Bóg wyznacza czasami nam nowe drogi i życzyła dalszego rozwoju całemu regionowi łomżyńskiemu. Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Marek Olbryś zapewnił Władze Powiatu o swojej przyjaźni, kierując pod adresem Starostów wiele miłych słów, w tym te o otwartości na wspólne inicjatywy i wysokiej jakości współpracy docenianej przez Zarząd Województwa Podlaskiego. Pani Lidia Kobylińska - Dyrektor Biura Poselskiego Posła Lecha Antoniego Kołakowskiego odczytała list skierowany przez Pana Posła do uczestników spotkania.

Starosta Lech Marek Szabłowski życzliwe wyrazy podziękowań skierował do różnych grup zawodowych, reprezentatntów poszczególnych instytucji, organizacjii pozarządowych, środowiska biznesu i ludzi dobrej woli, którzy na codzień współpracują z Powiatem Łomżyńskim. Wicestarosta Maria Dziekońska w imieniu Starostów Łomżyńskich złożyła zgromadzonym życzenia słowami ks. Jana Kaczkowskiego "(...) byśmy nigdy nie zwątpili w cichą Bożą obecność w naszym życiu (...)", natomiast Przewodniczący Rady Jan Kuczyński w imieniu całej Rady Powiatu Łomżyńskiego życzył wszystkim pomyślności w nadchodzącym Nowym 2020 Roku.

Po wystąpieniach nadszedł czas na przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju, które Komendant Nadnarwiańskiego Hufca ZHP - Wiesław Domański przekazał Panu Staroście. Światło jako znak pokoju, jest poświadczeniem wzajemnego zrozumienia i symbolem pojednania między narodami. Komendant po wypadku samochodowym, który miał miejsce przed rokiem, porusza się na wózku - słowami wiersza własnego autorstwa podziękował obecnym za wsparcie jakiego doświadczył w tym czasie.

Biskup Janusz Stepnowski zanim pobłogosławił opłatki i udzielił błogosławieństwa zgromadzonym, nawiązując do swojej posługi w Kongregacji - przytoczył historię naszych krajan z dalekiego świata, czym wywołał ogromną radość słuchających tego krótkiego opowiadania.

Kulminacyjny punkt Spotkania Wigilijnego - łamanie opłatka i składanie życzeń trwało bardzo długo, gdyż każdy każdemy miał do powiedzenia coś dobrego, specjalne słowa życzliwości, które czekały właśnie na ten dzień!

 

 

190916031417.jpg

Rusza nabór do II edycji projektu Bony na szkolenie

gru 07, 2020
Czytaj więcej

82 lata temu zmarł w Drozdowie Roman Stanisław Dmowski

sty 07, 2021
Czytaj więcej

2 lata obecnej kadencji – DROGI

gru 31, 2020
Czytaj więcej

Informacja o zasadach zapisu na szczepienia przeciwko COVID-19 w Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej

sty 14, 2021
Czytaj więcej