Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Powiatu Łomżyńskiego
Natura
Pogoda dziś:
3°C
BIP Kontrast Youtube
Slajd

Dolina Narwi

Czysta natura
Slajd

Serce Lutosławskich

Dolny Dwór w Drozdowie, Muzeum Przyrody, jednostka kultury Powiatu Łomżyńskiego
Slajd

Fortyfikacje

Forty w Piątnicy
Slajd

Tradycje Kurpiowskie

ROK, Gmina Zbójna, Gmina Nowogród
Slajd

Zachować pamieć

Polskie Termopile - Wizna 39

Oficjalna wizyta w Daugavpils

DATA PUBLIKACJI: 2019-08-30 13:57 | OPUBLIKOWAŁ: Wydział RSGP
W dniach 22 – 24 sierpnia 2019 roku delegacja Powiatu Łomżyńskiego przebywała z oficjalną wizytą w partnerskim Powiecie Daugavpils na Łotwie. Tematem przewodnim tegorocznej wizyty było wykorzystanie środków europejskich oraz prezentacja wystawy o rodzinie Lutosławskich w ramach projektu pt. „LUTOSŁAWSCY – nietuzinkowe osobowości – polskie serca, światowe umysły”.

25

Delegacja Powiatu Łomżyńskiego na czele ze Starostą Łomżyńskim Lechem Markiem Szabłowskim miała okazję zobaczyć jak Powiat Daugavpils wykorzystuje środki europejskie. Pierwszym punktem programu była wizyta w Technikum Budownictwa w Daugavpils. Szkoła zrealizowała inwestycję związaną z budową nowych pomieszczeń oraz wyposażeniem warsztatów do praktycznej nauki zawodu. Wartość pozyskanego dofinansowania to 14 mln euro. Szkoła liczy ok. 1300 uczniów oraz 200 nauczycieli,  uczy w 25 zawodach, w tym w kierunku budowlanym, mechaniki pojazdowej, ale także grafiki i projektowania wnętrz. Zaprezentowano delegacji wszystkie strefy aktywności szkoły: sale zajęć teoretycznych, pracownie laboratoryjne, warsztaty praktycznej nauki zawodu, ale też bibliotekę i internat. Przemyślane rozwiązania zagospodarowania przestrzeni szkolnej połączone z doskonałym wyposażeniem, w celu kompleksowego przygotowania ucznia do wykonywania wybranego zawodu, zrobiły na wszystkich ogromne wrażenie. Z pewnością powinny być aspiracją wszystkich dyrektorów prowadzących szkoły techniczne. Omówione zostały szczegółowo warunki kształcenia młodzieży oraz możliwe formy współpracy.

Następnie delegacja zwiedziła także Centrum Sztuki im. Marka Rotko w Daugavpils, usytuowaną w zabudowaniach fortyfikacji wojskowych, gdzie można znaleźć oryginalne prace artysty warte setki milionów dolarów. Miejsce to jest przykładem sukcesu rewitalizacji zdegradowanej przestrzeni, którą odwiedzają liczni goście.

Kolejnym punktem wizyty było spotkanie w przedsiębiorstwie „Eko Paipalas” specjalizującym się w hodowli przepiórek. Firma ma swoją siedzibę w budynku wybudowanym przez Powiat Daugavpils w ramach projektu mającego na celu rewitalizację terenów zdegradowanych. Projekt o wartości 2 mln euro był obarczony dużym ryzykiem bowiem poza wybudowaniem budynku trzeba było jeszcze w trybie konkursowym znaleźć przedsiębiorcę, które zechce tam ulokować swoją firmę. Udało się tego dokonać. Hodowla aktualnie posiada 65 tys. przepiórek - niosek. Ich wydajność to 250 jaj rocznie / 1 nioska. Firma sprzedaje swoje produkty głównie na Łotwie, Litwie i Estonii. Niemniej właściciel firmy planuje dwukrotnie powiększyć ilość ptactwa, a co za tym idzie wejść na nowe rynki, w tym do Polski.

Na koniec pierwszego dnia delegacja miała okazję zobaczyć realizowaną przez Powiat kilkukilometrową inwestycję drogową.  Towarzyszyła temu wymiana informacji na temat stosowanych w obu krajach technologii budowy dróg.

Drugi dzień wizyty miał wymiar głównie kulturalny. Starostowie Łomżyńscy – Lech Marek Szabłowski i Maria Dziekońska otworzyli w Muzeum w Naujene wystawę dotycząca rodziny Lutosławskich. Delegacja Powiatu Łomżyńskiego spotkała się także w siedzibie Powiatu Daugavpils z innymi partnerskimi delegacjami z Białorusi, Litwy i Rosji przy udziale Konsula Generalnego Republiki Białorusi w Dyneburgu Vladimira Klimov. Spotkanie związane było z dorocznym Świętem Powiatu Daugavpils. Delegacja Powiatu miała okazję poznać 19 gmin wchodzących w skład Powiatu Daugavpils prezentowanych na specjalnie przygotowanych stoiskach. Każda z nich przedstawiała swoje walory m.in. dotyczące zwyczajów, kultury i zabytków. Podczas wizyty w Urzędzie Gminy Naujene – największej w powiecie – zaprezentowano szczegółowo wskaźniki ją charakteryzujące.

Mamy nadzieję, że dzięki odbytym spotkaniom, partnerska współpraca powiatów obejmie nowe obszary współdziałania.

Zadanie zrealizowane w ramach realizacji projektu pt. "LUTOSŁAWSCY - nietuzinkowe osobowości - polskie serca, światowe umysły". Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministarstwo Spraw zagranicznych RP w konkursie "Dyplomacja publiczna 2019".

Materiał wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagrnicznych RP.

190916031417.jpg

Oficjalna wizyta w Daugavpils

sie 30, 2019
Czytaj więcej

Trwa głosowanie w konkursie Łomżyńskie Anioły Biznesu

sie 05, 2019
Czytaj więcej

Wojskowy pogrzeb bezimiennych bohaterów wojny 1920 roku

sie 19, 2019
Czytaj więcej

Przedłużamy rekrutację do projektu „NATURA-lnie LOKALNIE”

sie 05, 2019
Czytaj więcej