Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Powiatu Łomżyńskiego
Natura
Pogoda dziś:
5°C
BIP Kontrast Youtube
Slajd

Dolina Narwi

Czysta natura
Slajd

Serce Lutosławskich

Dolny Dwór w Drozdowie, Muzeum Przyrody, jednostka kultury Powiatu Łomżyńskiego
Slajd

Fortyfikacje

Forty w Piątnicy
Slajd

Tradycje Kurpiowskie

ROK, Gmina Zbójna, Gmina Nowogród
Slajd

Zachować pamieć

Polskie Termopile - Wizna 39

Nabór na członków komisji konkursowej

DATA PUBLIKACJI: 2019-08-26 12:45 | OPUBLIKOWAŁ: Wydział RSGP

W związku z przygotowaniami do realizacji w 2020 r. zadań polegających na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej, o których mowa w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2019r. poz.294), Starosta Łomżyński zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o  wolontariacie (tj.  Dz. U. 2019 r. poz. 688.) do zgłaszania przedstawicieli na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu Łomżyńskiego w roku 2020 .

Kandydaci na członków Komisji Konkursowej nie mogą reprezentować organizacji lub podmiotu, które planują brać udział w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w formie powierzenia w 2020 r.

Za udział w pracach komisji  kandydaci nie otrzymują wynagrodzenia.

Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji proszone są o wypełnienie stosownego formularza zgłoszeniowego na członka komisji konkursowej. Koperty zawierające  formularze zgłoszeniowe kandydatów można złożyć bezpośrednio w kancelarii Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27 (II piętro pok. 301) w godzinach pracy urzędu lub przesłać na adres :

Starostwo Powiatowe

(Wydział RSGP)

  1. Szosa Zambrowska 1/27

18-400 Łomża

do dnia 10.09.2019r. (liczy się data wpływu). Na kopercie należy umieścić dopisek „Kandydat do komisji NPP”.

Wyboru przedstawiciela/-li organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dokona Zarząd Powiatu Łomżyńskiego w oparciu o posiadane przez kandydata kwalifikacje i umiejętności przydatne podczas prac w charakterze członka komisji konkursowej. Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia komisji  po określeniu przez Zarząd Powiatu pełnego składu komisji i po ogłoszeniu i zakończeniu naboru ofert konkursowych.

Załącznik:

- formularz zgłoszeniowy      

 

Załączniki do pobrania:

190916031417.jpg

Oficjalna wizyta w Daugavpils

sie 30, 2019
Czytaj więcej

Wojskowy pogrzeb bezimiennych bohaterów wojny 1920 roku

sie 19, 2019
Czytaj więcej

Łomżyńskie Anioły Biznesu 2019 wręczone!

wrz 25, 2019
Czytaj więcej

Ożywiamy przeszłość

sie 20, 2019
Czytaj więcej