Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Powiatu Łomżyńskiego
Natura
Pogoda dziś:
10°C
BIP Kontrast Youtube
Slajd

Dolina Narwi

Czysta natura
Slajd

Serce Lutosławskich

Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie, jednostka kultury Powiatu Łomżyńskiego
Slajd

Fortyfikacje

Forty w Piątnicy
Slajd

Tradycje Kurpiowskie

ROK, Gmina Zbójna, Gmina Nowogród
Slajd

Zachować pamieć

Polskie Termopile - Wizna 39

Nabór na członków komisji konkursowej

DATA PUBLIKACJI: 2019-08-26 12:45 | OPUBLIKOWAŁ: Wydział RSGP

W związku z przygotowaniami do realizacji w 2020 r. zadań polegających na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej, o których mowa w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2019r. poz.294), Starosta Łomżyński zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o  wolontariacie (tj.  Dz. U. 2019 r. poz. 688.) do zgłaszania przedstawicieli na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu Łomżyńskiego w roku 2020 .

Kandydaci na członków Komisji Konkursowej nie mogą reprezentować organizacji lub podmiotu, które planują brać udział w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w formie powierzenia w 2020 r.

Za udział w pracach komisji  kandydaci nie otrzymują wynagrodzenia.

Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji proszone są o wypełnienie stosownego formularza zgłoszeniowego na członka komisji konkursowej. Koperty zawierające  formularze zgłoszeniowe kandydatów można złożyć bezpośrednio w kancelarii Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27 (II piętro pok. 301) w godzinach pracy urzędu lub przesłać na adres :

Starostwo Powiatowe

(Wydział RSGP)

  1. Szosa Zambrowska 1/27

18-400 Łomża

do dnia 10.09.2019r. (liczy się data wpływu). Na kopercie należy umieścić dopisek „Kandydat do komisji NPP”.

Wyboru przedstawiciela/-li organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dokona Zarząd Powiatu Łomżyńskiego w oparciu o posiadane przez kandydata kwalifikacje i umiejętności przydatne podczas prac w charakterze członka komisji konkursowej. Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia komisji  po określeniu przez Zarząd Powiatu pełnego składu komisji i po ogłoszeniu i zakończeniu naboru ofert konkursowych.

Załącznik:

- formularz zgłoszeniowy      

 

Załączniki do pobrania:

190916031417.jpg

KOMUNIKAT w sprawie podjętych działań odnośnie koronawirusa

mar 19, 2020
Czytaj więcej

Przywrócenie poradni specjalistycznych coraz bliżej!

kwi 21, 2020
Czytaj więcej

KOMUNIKAT Starosty Łomżyńskiego z dnia 12 marca 2020 r.

mar 13, 2020
Czytaj więcej

KOMUNIKAT dot. aktualnej sytuacji w łomżyńskiej służbie zdrowia

mar 20, 2020
Czytaj więcej