Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Rocznica Powiatu Łomżyńskiego
Natura
Pogoda dziś:
3°C
Biuletyn Informacji Publicznej BIP Kontrast Youtube
Slajd

Dolina Narwi

Czysta natura
Slajd

Serce Lutosławskich

Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie, jednostka kultury Powiatu Łomżyńskiego
Slajd

Fortyfikacje

Forty w Piątnicy
Slajd

Tradycje Kurpiowskie

ROK, Gmina Zbójna, Gmina Nowogród
Slajd

Zachować pamieć

Polskie Termopile - Wizna 39

Utworzenie Powiatu Łomżyńskiego

DATA PUBLIKACJI: 2019-07-25 22:11 | OPUBLIKOWAŁ: Maria Dziekońska
Historia miejsca, w którym żyjemy

Powiat Łomżyński w obecnej formule - jako powiat ziemski - działa od 1 stycznia 1999 roku.

Powiat Łomżyński jest jednym z 17 powiatów w województwie podlaskim, na które sklada się 14 powiatów ziemskich i 3 grodzkie.

Powiat powstał w wyniku ostatniej reformy administracyjnej - ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (Dz. U. Nr 96 poz. 603)1 wprowadziła na mapę Polski, po raz kolejny, powiaty. Ich nazwy, granice - przynależność do województw i objęcie swoim zasięgiem poszczególnych gmin określony został w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia powiatów (Dz. U. Nr 103 poz. 652)2.

Powiaty powróciły do podziału administracyjnego kraju po 23 latach niebytu, uprzednio zniesione ustawą z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych (Dz. U. Nr 16 poz. 91)3. W miejsce powiatów wprowadzono wówczas większą liczbę województw - 49. Do 1975 roku obecny Powiat Łomżyński (ziemski) i Powiat Łomża (grodzki) stanowiły jeden Powiat - Powiat Łomżyński, należący do ówczesnego województwa białostockiego - od 18 sierpnia 1945 roku. Tego dnia wszedł w życie dekret z dnia 7 lipca 1945 r. o zmianie granic województw: śląskiego, krakowskiego, kieleckiego, białostockiego i warszawskiego (Dz. U. Nr 27 poz. 167)4, który włączył do obszaru województwa białostockiego z województwa warszawskiego powiat łomżyński.

 

1 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19980960603/O/D19980603.pdf

2 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19981030652/O/D19980652.pdf

3 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19750160091/O/D19750091.pdf 

4 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19450270167/O/D19450167.pdf

GIS wycofuje niebezpieczny produkt. Tlenek etylenu w mące

gru 15, 2020
Czytaj więcej

Decyzja Prezesa UOKiK w sprawie zmowy na warszawskim rynku ciepła. Pierwsza kara dla menedżera

gru 07, 2020
Czytaj więcej

Prezes UOKiK nałożył ponad 723 miliony zł kary na Biedronkę

gru 15, 2020
Czytaj więcej

Open Life TU Życie S.A. - decyzja Prezesa UOKiK

sty 13, 2021
Czytaj więcej