Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Powiatu Łomżyńskiego
Pogoda dziś:
12°C
Slajd

Dolina Narwi

Czysta natura
Slajd

Serce Lutosławskich

Dolny Dwór w Drozdowie, Muzeum Przyrody, jednostka kultury Powiatu Łomżyńskiego
Slajd

Fortyfikacje

Forty w Piątnicy
Slajd

Tradycje Kurpiowskie

ROK, Gmina Zbójna, Gmina Nowogród
Slajd

Zachować pamieć

Polskie Termopile - Wizna 39

Utworzenie Powiatu Łomżyńskiego

DATA PUBLIKACJI: 2019-07-25 22:11 | OPUBLIKOWAŁ: Maria Dziekońska
Historia miejsca, w którym żyjemy

Powiat Łomżyński w obecnej formule - jako powiat ziemski - działa od 1 stycznia 1999 roku.

Powiat Łomżyński jest jednym z 17 powiatów w województwie podlaskim, na które sklada się 14 powiatów ziemskich i 3 grodzkie.

Powiat powstał w wyniku ostatniej reformy administracyjnej - ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (Dz. U. Nr 96 poz. 603)1 wprowadziła na mapę Polski, po raz kolejny, powiaty. Ich nazwy, granice - przynależność do województw i objęcie swoim zasięgiem poszczególnych gmin określony został w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia powiatów (Dz. U. Nr 103 poz. 652)2.

Powiaty powróciły do podziału administracyjnego kraju po 23 latach niebytu, uprzednio zniesione ustawą z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych (Dz. U. Nr 16 poz. 91)3. W miejsce powiatów wprowadzono wówczas większą liczbę województw - 49. Do 1975 roku obecny Powiat Łomżyński (ziemski) i Powiat Łomża (grodzki) stanowiły jeden Powiat - Powiat Łomżyński, należący do ówczesnego województwa białostockiego - od 18 sierpnia 1945 roku. Tego dnia wszedł w życie dekret z dnia 7 lipca 1945 r. o zmianie granic województw: śląskiego, krakowskiego, kieleckiego, białostockiego i warszawskiego (Dz. U. Nr 27 poz. 167)4, który włączył do obszaru województwa białostockiego z województwa warszawskiego powiat łomżyński.

 

1 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19980960603/O/D19980603.pdf

2 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19981030652/O/D19980652.pdf

3 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19750160091/O/D19750091.pdf 

4 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19450270167/O/D19450167.pdf

Rada Powiatu Łomżyńskiego

lip 24, 2019
Czytaj więcej

Utworzenie Powiatu Łomżyńskiego

lip 25, 2019
Czytaj więcej

Herb Powiatu Łomżyńskiego

lip 26, 2019
Czytaj więcej

Flaga Powiatu Łomżyńskiego

lip 26, 2019
Czytaj więcej