Motyl

Powiat Łomżyński

Konkurs na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Łomży

Zarząd Powiatu Łomżyńskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Łomży.

1. Wymagania wobec kandydatów:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r,w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. 2017 r. poz. 1597). 

 

Oferty naleiży składać osobiście lub drogą pocztową w zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym, telefonem kontaktowym oraz dopiskiem ,,Konkurs na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Łomży" w kancelarii Starostwa Powiatowego w Łomży, pok.301, II piętro ul. Szosa Zambrowska 1/27 lub przesłać na adres Starostwo Powiatowe w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, w terminie do dnia 27 maja 2019 r. do godz. 15:30, nie przewiduje się skladania ofert w postaci elektronicznej. W przypadku przesłania oferty, warunkiem zachowania terminu podanego powyżej jest jej wpływ do dnia 27.05.2019 r.do godz. 15:30 na wskazany adres Starostwa Powiatowego w Łomży.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku.

Załączniki

  1. ogłoszenie o konkursie
2019-05-06 12:57 Opublikował: Wydział PRiK

Starostwo Powiatowe Łomża

Starostwo Powiatowe w Łomży
ul. Szosa Zambrowska 1/27
tel. (086) 215 69 00
fax. (086) 215 69 04 E-mail:starosta.blm@powiatypolskie.pl

Newsletter


Wykonanie strony: speed s.c.