Motyl

Powiat Łomżyński

Plastyczny konkurs na komiks „Kozłek lekarski (waleriana) – niedoceniany przyjaciel”

  

Konkurs skierowany jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych  i ponadgimnazjalnych z miejscowości leżących w pobliżu Narwi z województwa podlaskiego.

 

Tematem konkursu jest kozłek lekarski (waleriana). Prace powinny reklamować kozłka lekarskiego – przedstawiać jego właściwości i zachęcać do różnych  sposobów wykorzystania.

 

Warunki uczestnictwa:

- format  prac:  A4- A3, od 1 do 4 scenek komiksowych. W przypadku kilku scenek komiksowych, obrazki powinny składać się na jakąś historię. Zazwyczaj obrazki są zaopatrzone w tekst narratora (z boku) lub wypowiedzi postaci (w dymkach)

- technika dowolna

- jeden uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, autorską pracę

- prace należy podpisać na odwrocie podając czytelnie:  imię i nazwisko autora, wiek i klasa, nazwę i adres szkoły, telefon i adres e-mail oraz imię i nazwisko opiekuna.

- do prac należy dołączyć oświadczenia RODO (załączniki) podpisane przez nauczycieli oraz wykonawców prac (w przypadku prac dzieci poniżej 16 roku życia załącznik RODO  podpisują rodzice).

 

Termin i miejsce dostarczenia prac:

- pracę należy dostarczyć na adres: Muzeum Przyrody w Drozdowie, Drozdowo, ul. Główna 38; 18-421 Piątnica do 6 czerwca 2019 r.

- prace konkursowe złożone po terminie podlegają wykluczeniu z udziału w konkursie

- udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem przez autorów prawa do nieodpłatnego ich wykorzystania przez Organizatora w każdej formie z użyciem wszelkich środków technicznych

- nadesłane prace nie będą zwracane uczestnikom konkursu

 

Informacji na temat konkursu udziela Barbara Turowska, tel. 86  219-20-81; e-mail:

Szczegółowe informacje w regulaminie konkursu.

Konkurs  plastyczny "Kozłek lekarski – niedoceniany przyjaciel” organizowany jest w ramach zadania „Dzień ziół narwiańskich” dofinansowanego przez Zarząd Województwa Podlaskiego i Powiat Łomżyński.

Załączniki

  1. Oświadczenie - nauczyciele
  2. Oświadczenie rodzica(opiekuna prawnego) dziecka
  3. Oświadczenie -uczniowie ukończone 16 lat
  4. regulamin konkursu - waleriana
2019-04-11 12:27 Opublikował: Wydział PRiK
Autor treści: Muzeum Przyrody w Drozdowie

Starostwo Powiatowe Łomża

Starostwo Powiatowe w Łomży
ul. Szosa Zambrowska 1/27
tel. (086) 215 69 00
fax. (086) 215 69 04 E-mail:starosta.blm@powiatypolskie.pl

Newsletter


Wykonanie strony: speed s.c.