Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Powiatu Łomżyńskiego
Natura
Pogoda dziś:
8°C
BIP Kontrast Youtube
Slajd

Dolina Narwi

Czysta natura
Slajd

Serce Lutosławskich

Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie, jednostka kultury Powiatu Łomżyńskiego
Slajd

Fortyfikacje

Forty w Piątnicy
Slajd

Tradycje Kurpiowskie

ROK, Gmina Zbójna, Gmina Nowogród
Slajd

Zachować pamieć

Polskie Termopile - Wizna 39

Samorządowcy Powiatu Łomżyńskiego rozmawiali o bieżących sprawach regionu

DATA PUBLIKACJI: 2019-04-05 11:02 | OPUBLIKOWAŁ: Wydział RSGP
W dniu 4 kwietnia br. w Urzędzie Gminy Łomża w ramach Konwentu spotkali się Wójtowie i Burmistrzowie z Powiatu Łomżyńskiego z udziałem Lecha Marka Szabłowskiego Starosty Łomżyńskiego aby przedyskutować i podjąć ustalenia na temat aktualnych spraw łączących wspólne interesy regionu. W spotkaniu uczestniczyli również dyrektor łomżyńskiego MPK Janusz Nowakowski i jego zastępca Andrzej Petkowski.

1

Głównym tematem rozmów była współpraca gmin Powiatu Łomżyńskiego z Miastem Łomża w zakresie transportu zbiorowego. Dyrektor Janusz Nowakowski, przedstawiając koszty funkcjonowania miejskiego przedsiębiorstwa, w imieniu Prezydenta Mariusza Chrzanowskiego przekonywał, że dalsze finansowanie często nierentownych kursów autobusów do pobliskich gmin nie może być kontynuowane. Pomimo dotacji przekazywanych na ten cel przez gminy, zdaniem dyrektora, miasto Łomża jest ewenementem w skali kraju jeśli chodzi o częściowe finansowe utrzymanie kursów pozamiejskich. Wskazywał przy tym na takie miasta jak Ostrołęka czy Warszawa, gdzie otaczające je gminy w całości rekompensują koszty korzystania z komunikacji miejskiej przez ich mieszkańców. Dyrektor poruszył również temat zmian formalno-prawnych w zakresie ustawy o transporcie zbiorowym oraz przygotowywanego przez rząd projektu ustawy tzw. „PKSowej” mającej na celu likwidację białych plam transportu publicznego, który ma wpłynąć na kształt transportu zbiorowego. Kolejnym czynnikiem wskazanym przez dyrektora, który będzie miał wpływ na dalszą współpracę z samorządami w przedmiotowym zakresie, to planowane przez prezydenta Łomży całkowicie darmowe korzystanie z komunikacji miejskiej. Samorządowcy zastanawiali się jakie są możliwe rozwiązania aby mieszkańcy gmin Łomża, Nowogród, Zbójna, Miastkowo, Śniadowo, Piątnica i Wizna mogli korzystać z komunikacji miejskiej na równi z mieszkańcami Łomży. Aby doszło to do skutku niezbędne jest zaangażowanie finansowe samorządów, zawarcie pomiędzy nimi porozumień w zakresie linii autobusowych przebiegających przez kilka gmin oraz dalsze negocjacje z miejskimi władzami dotyczące szczegółów partycypacji w kosztach.

Ustalono, że Przewodniczący Konwentu Piotr Kłys wystąpi z oficjalnym zapytaniem do prezydenta Łomży o przedstawienie wójtom i burmistrzom zasad współpracy z wyszczególnieniem każdej gminy. Samorządowcom zależy na przedstawieniu szczegółów w wariancie transportu całkowicie bezpłatnego na terenie całego powiatu, transportu bezpłatnego na terenie miasta Łomża, bez gmin ościennych oraz wariantów współfinansowania.

Kolejnym punktem posiedzenia było wypracowanie z inicjatywy Wójta Piotra Kłysa stanowiska popierającego rządowe zamierzenia realizacji infrastruktury kolejowej w ramach „10 szprych do lotniska” – projektu zaprezentowanego przez Ministerstwo Infrastruktury. W ocenie wójta Kłysa to obiecująca inicjatywa, obok trasy szybkiego ruchu „Via Baltica”, otwierająca nowe możliwości dla ziemi łomżyńskiej. Jego zdaniem samorządowcy powinni dać jasny sygnał z poparciem dla tego typu przedsięwzięć. Podpisane przez wszystkich Burmistrzów, Wójtów i Starostę Łomżyńskiego stanowisko zostanie przesłane do Premiera Mateusza Morawieckiego oraz Ministra Infrastruktury.

Podczas konwentu samorządowcy wybrali swojego przedstawiciela do Powiatowej Rady Rynku Pracy, ciała opiniodawczo-doradczego w sprawach polityki rynku pracy, działającego przy Staroście Łomżyńskim w. Jednogłośnie został nim wybrany Wójt Gminy Śniadowo Rafał Pstrągowski. W dalszej części posiedzenia samorządowcy rozmawiali o gospodarce odpadami, planowanego strajku nauczycieli w niektórych gminnych szkołach oraz ewentualnego współudziału w wybudowaniu schroniska dla bezdomnych zwierząt. Wójt Gminy Piątnica Artur Wierzbowski sporządzi symulację kosztów takiego przedsięwzięcia.

Załączniki do pobrania:

190916031417.jpg

KOMUNIKAT w sprawie podjętych działań odnośnie koronawirusa

mar 19, 2020
Czytaj więcej

KOMUNIKAT Starosty Łomżyńskiego z dnia 12 marca 2020 r.

mar 13, 2020
Czytaj więcej

„O produktach na poważnie” – spotkanie w Starostwie Powiatowym w Łomży

lut 12, 2020
Czytaj więcej

Biuro Senatora Marka Komorowskiego otwarte!

lut 14, 2020
Czytaj więcej