Motyl

Powiat Łomżyński

Informacja z posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łomży z dnia 12 marca 2019 r.

W dniu 12 marca 2019 roku odbyło się ostatnie posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łomży w tej kadencji. Posiedzeniu przewodniczył Zenon Białobrzeski – Przewodniczący Powiatowej Rady Rynku Pracy. W posiedzeniu uczestniczył Lech Marek Szabłowski Starosta Łomżyński, Mieczysław Bieniek Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży i Elżbieta Olejniczak – Bazydło Z-ca Dyrektora PUP w Łomży.

 

Na dzisiejszym posiedzeniu Rada wydała pozytywną opinię o nowym kierunku kształcenia w zawodzie technik budowy dróg, symbol cyfrowy 311216 w Technikum Nr 4 w Łomży wchodzącym w skład Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Łomży. Z-ca Dyrektora PUP w Łomży Elżbieta Olejniczak – Bazydło przedstawiła zebranym informację na lokalnym rynku pracy w miesiącu lutym br. Następnym punktem posiedzenia było przyjęcie przez radę sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży oraz z wykonania planów finansowych urzędu w 2018 roku. Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.

Na koniec spotkania Przewodniczący Powiatowej Rady Rynku Pracy Zenon Białobrzeski podziękował wszystkim za rzetelną pracę i działania na rzecz rozwiązywania trudnych problemów lokalnego rynku pracy, cenne opinie, wskazówki i merytoryczną pracę w konstruktywnym kreowaniu polityki rynku pracy, jednego z podstawowych zadań samorządu terytorialnego.

Do życzeń i podziękowań dołączyli również Starosta Lech Marek Szabłowski i Mieczysław Bieniek Dyrektor PUP w Łomży.

2019-03-12 12:39 Opublikował: Wydział PRiK
Autor treści: Powiatowy Urząd Pracy w Łomży

Starostwo Powiatowe Łomża

Starostwo Powiatowe w Łomży
ul. Szosa Zambrowska 1/27
tel. (086) 215 69 00
fax. (086) 215 69 04 E-mail:starosta.blm@powiatypolskie.pl

Newsletter


Wykonanie strony: speed s.c.